Sörbyängsskolan taggade för utomhuspedagogik!

I Örebro naturskolas projekt "utomhuspedagogik i tätortsnära natur" har flera skolor fått hjälp och stöd med att utveckla sin utomhuspedagogik. Vi besöker Sörbyängsskolan där en fortbildning i projektet är i full gång. Fokus ligger denna gång på de globala målen och vi möter ett gäng heltaggade pedagoger.

Sörbyängsskolan har genom projektet fått besök av naturskolan vid ett flertal tillfällen. Målet har varit att visa på hur utomhuspedagogiken kan bedrivas i närområdet och användas i flertalet ämnen. Skolan har numera ett förråd med färdiga lektionsupplägg och material. En basplats har också byggts i skolans närhet för att fungera som samlingsplats när det är utelektioner på gång.

– Vi bygger en organisation för utomhuspedagogiken och vi är riktigt taggade för det, utropar Jessica Waineby, lärare på skolan.

– Vi är jättetacksamma för den hjälp och stöd vi har fått från naturskolan. De underlättar verkligen för oss i vårt arbete, fortsätter hon.

Sörbyängsskolan är en av tre skolor som har ingått i projektet. Även Engelbrektsskolans åk 4-6 och Wallerska skolan åk F-6 har deltagit. Även där har det byggts upp basplatser i närheten av skolan. Mattias Drejby och Birgitta Jansson från naturskolan är ansvariga för projektet:

– Det är jättekul att se hur arbetet utvecklas på skolorna. Vi försöker göra det så enkelt som möjligt för pedagogerna att ha sin undervisning ute. Ute finns så mycket möjligheter som vi vill visa på, säger Mattias Drejby.

Hållbar utveckling på schemat

Just idag är det hållbar utveckling med fokus på de globala målen som står på schemat. Pedagogerna samlas i dungen utanför skolan för dagens pass. Tanken är att testa olika övningar som sedan kan genomföras med eleverna.

Birgitta Jansson inleder:

– Det är mycket ångest kopplat till hållbar utveckling nu. Men det gäller att vi kan vända ångesten till handling. När vi pratar om hållbar utveckling hamnar många i frågor om sopsortering men det handlar ju om så mycket mer.

Övningarna genomförs sedan med stort engagemang och berör frågor som jordens resurser, växthuseffekten, fattigdom, klimat, flyktingar och naturkatastrofer.

– Barnen älskar ju det här. Att leka och lära samtidigt. Jag upplever att de lär sig mer om barnen får hänga upp kunskaperna på något till exempel när de känner och gör saker, säger idrottsläraren Niklas Medin som får ikläda rollen som koldioxid, i en lek om växthuseffekten, där han försöker kulla sina kollegor för att få dem att stanna på jorden.

Avslutar med samarbete

Slutligen handlar fortbildningsdagen om samarbete. Det mest centrala av alltihop eftersom det är tillsammans vi löser hållbarhetsproblematiken.

Niklas Medin och Jessica Waineby, lärare på Sörbyängsskolan.

Jessica Waineby är nöjd med dagen och kommer använda mycket från fortbildningsdagarna i sin egen undervisning.

– Jag har varit ute mycket till exempel när vi haft matematik. Barnen får visa sina kunskaper på ett annat sätt och det går att fånga dom genom leken. Vi har fantastiska möjligheter här och utomhuspedagogiken går att använda i alla ämnen.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: