Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” praktiserats på elever i årskurs 5–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Från och med hösten blev satsningen, som genomförs av Örebro naturskola, en permanent verksamhet.

– Utomhuspedagogiken kan gynna alla elevers lärande. Det blev framför allt tydligt i intervjuer med elever som berättar att utomhuspedagogiken gjorde undervisningen enklare att förstå och mer intressant, säger Magdalena Andersson, projektledare och naturpedagog på Örebro naturskola.

Eleverna på Västra Engelbrektsskolan har haft utomhuslektioner i närområdet i flera olika ämnen, men med särskilt fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Pedagogerna har fått handledning i utomhuspedagogik och praktiska undervisningsmetoder.

Behövs mer praktisk och verklighetsbaserad undervisning

Bakgrunden till satsningen är att det finns en tydlig koppling mellan hur många år elever spenderat i Sverige och behörigheten till gymnasieskolan. Enligt forskning får nyanlända elever inte heller tillgång till de naturvetenskapliga ämnena, då de anses för svåra för dem som inte har tillgång till det svenska språket.

– I skolan behövs mer praktiska och verklighetsbaserade metoder för undervisningen. Det möjliggör ett lärande för elever där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande. Här kan utomhuspedagogiken komplettera den traditionella undervisningen, säger Magdalena Andersson.

Syftet med satsningen är att uppmuntra och göra det enkelt för skolor att bedriva undervisning utomhus. Naturskolan tar fram färdigt material inom biolog, fysik och kemi som NO-lärare utbildas i. Samtliga lektioner kan göras i närområdet.

– I nuläget tar vi fram arbetsområden som vi testar och utvärderar tillsammans med NO-lärare och elever på Västra Engelbrektskolan och Engelbrektskolan. Härnäst kommer vi att utöka till att samarbeta med fler kommunala skolor. Det mer långsiktiga målet är att erbjuda arbetssättet till alla högstadieskolor inom kommunen, säger Magdalena Andersson.

Jord som ska undersökas

Senast uppdaterad:

Publicerad: