Naturskolelådor blir verklighet!

Nu har vi fått besked ifrån Länsstyrelsen att vårat 2-åriga LONA- projekt är beviljat. Det innebär att vi nu kan ta fram 8 naturskolelådor för utlåning till förskolor, familjecentraler, grundsärskolor, F-6-skolor och fritidshem.

Vår tanke är att lådornas olika teman ska vara: vårfåglar, friluftsliv, friluftsmatlagning, småkryp på land, småkryp i vatten, vinterfåglar, träd, blommor samt mossor och lavar. Lådorna kommer att innehålla övningsbeskrivningar, material med mera.

I vår börjar vi ta fram lådorna och provar dem i utvalda grupper. I höst börjar vi med utlåningen av de första lådorna.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: