Gå till innehåll

Värdegrund, demokrati och trygghetsarbete

Här hittar du information och stöd kring värdegrund, demokrati och trygghetsarbete.

Demokrati och val

Örebro läns bildningsförbund: Demokrati och val

På Örebro läns bildningsförbunds webbsida finns aktiviteter inom folkbildningen med temat demokrati samlade.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Prata demokrati och politik i skolan

MUCF:s Demokratipaket till skolan är fullt av lektionsupplägg, tips och idéer! Materialet hittar du här!

Arbeta med demokratiska val - lektionstips från SPSM

Arbeta med demokratiska val. Fem lektionstips, instruktioner och aktiviteter bygger på varandra
Materialet hittar du här.

Studiematerial från riksdagen

Riksdagen erbjuder ett stort utbud av studiematerial bland annat inriktat mot demokrati och val. Studiematerialet hittar du här.

UR:s program om demokratin inför EU-valet

UR har samlat sina bästa program om EU för skolan. Materialet hittar du här.

Demokratistegen

Skolverket och Forum för levande historia har skapat Demokratistegen för skolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Bidra till att göra verksamheten till en trygg och inkluderande plats för alla och stå upp för demokratin med Demokratistegen.
Demokratistegen hittar du här på Skolverkets webb

Värdegrund, jämlikhet och trygghetsfrågor

Stopp! Min kropp!

Material från Rädda barnen om hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går
Materialet och vägledning på Rädda Barnens hemsida
Webbsänd föreläsning om Stopp! Min kropp!

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen driver webbplatsen mina rättigheter. Mina rättigheter hjälper barn att förstå vilka rättigheter hen och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen.
Stöd och verktyg för hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken hittar du på barnombudsmannen.se

Friends

Friends har samlat kunskap och övningar för dig som jobbar med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.
Kunskap och stöd för skolpersonal
Övningar med eleverna om trygghet och mobbning

Likarätt

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier. Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.
Materialet hittar du på likaratt.se

Lajka – för en schysst nätvardag

Lajka är en digital plattform med material för att ge elever, lärare, annan skolpersonal och föräldrar tillgängliga verktyg för att hjälpa till att skapa en schysst nätvardag.
Lajka.se hittar du här!

Vägledande samspel (ICDP)

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.
Läs mer om ICDP på Pedagog Örebro

Skolverkets lärportal – värdegrund

I lärportalen hittar du olika moduler som kan användas i arbetet med värdegrundsfrågor på din skola.
Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal

Material från Skolverket om värdegrund

Information och stödmaterial
Hittar du på skolverket.se

Vardegrunden.se

Färdiga lektioner om värdegrund i förskola/skola
Hittar du på vardegrunden.se

Örebromodellen – för en jämlik förskola

Kastanjens förskola i Örebro påbörjade ett projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik förskola. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten.
Materialet hittar du på Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se