Information om talböcker och Legimus i skolan

Med anledning av att vi fått flertalet ungdomar utan läsnedsättning till biblioteket med instruktioner från sina lärare om att skaffa Legimuskonto, vill vi ge lite information och bra länkar om Legimus och talböcker.

Två ungdomar som lyssnar på något

Det är endast personer med en funktionsnedsättning, som behöver anpassning för att kunna ta till sig ett utgivet verk, som har rätt till talböcker. Det krävs alltså en läsnedsättning för att få tillgång till ett Legimuskonto. Exempel på läsnedsättning kan vara läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, andra fysiska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller tillfällig läsnedsättning.

Koncentrationssvårigheter är inte en funktionsnedsättning. Däremot kan koncentrationssvårigheter vara på grund av en funktionsnedsättning som exempelvis ADHD. Det är då ADHD som ger en person rätt till Legimus. Om koncentrationssvårigheten beror på annat som inte är en funktionsnedsättning har personen inte rätt till Legimus och talböcker.

Låga värden på DLS-test ger i sig inte rätt till Legimus

Svenska som andraspråk är inte heller en funktionsnedsättning och ger därför inte heller tillgång till Legimus. Om personen har en läsnedsättning och därför också svårt att läsa på sitt första språk har personen dock rätt till Legimus. Låga värden på DLS-test, så kallade staninetest, ger i sig inte rätt till talböcker. Då måste det också finnas en misstanke om en funktionsnedsättning som medför läsnedsättningen. Mer information om vem som får låna talböcker hittar du här

Det är skolans egna ansvar att tillhandahålla tillgängliga medier till sina elever. Ett skolbibliotek har behörighet att förmedla talböcker och biblioteksanställda kan ansöka om att bli Legimusregistrerare. Mer information om detta hittar du här

Som lärare kan du skapa ett demokonto

Om skolan inte har ett skolbibliotek kan eleverna träffa en Legimusregistrerare på folkbiblioteket för att få tillgång till ett konto i Legimus. Är eleven under 18 år behöver hen komma i sällskap av vårdnadshavare. Legitimation behövs. Som lärare kan du inte få tillgång till ett användarkonto i Legimus om du själv inte har en läsnedsättning. Däremot kan du få ett demokonto för att kunna visa appen och legimus.se i ditt arbete. Mer information om olika konton hittar du här

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har samlat vanliga frågor och svar angående Legimus och talböcker

Vid frågor om talböcker och Legimus, vänd er gärna till er skolbibliotekarie eller kontakta vår talboksavdelning på Örebro bibliotek. Kontaktuppgifter och öppettider hittar ni här

/Therése Ärlegård, Bibliotekarie, Kultur- och fritidsförvaltningen/Örebro bibliotek

Senast uppdaterad:

Publicerad: