Dags för EU-skolvalet 2024

Nu är det dags att anmäla din skola till EU-skolvalet 2024. Sista anmälan är den 21 mars och skolvalet genomförs under perioden 15 april till 17 maj. Genom skolval ger du ungdomar i årskurs 7-9 och elever i gymnasiet möjlighet att lära sig mer om, genom och för demokrati.

Fotograf/Källa: Christoffer Rikardsson/MUCF

I senaste skolvalet deltog 39 av Örebro läns högstadie- och gymnasieskolor. Valdeltagande var 79,5 procent och 12 521 elever röstade. Nu finns en ny chans för länets skolor att delta i en av Sveriges största demokratisatsningar för unga, i EU-skolvalet 2024.

Skolval 2024 genomförs från slutet av april till början av maj (vecka 16-18). Utvärderingar av tidigare skolval visar att elever som deltagit i skolval tycker att de lärt sig mer om hur det går till att rösta, att de fått bättre kunskap om politik och demokrati samt att de blivit mer intresserade av politik. Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik.

Ökat intresse för politik och samhällsfrågor

Vid skolvalet till EU 2019 deltog 315 av landets skolor och 65 630 elever. Det var en tydlig förbättring jämfört med EU-valet 2014, exempelvis ökade antalet röstande elever med 47 procent. Det speglar också ett ökande intresse för politik och samhällsfrågor bland unga. Samma utveckling syns i skolval i samband med val till riksdagen

Skolval är särskilt viktigt för elever som inte talar om demokrati och politik hemma, elever med särskilda behov, yngre elever eller de som inte har erfarenhet av demokrati från sina hemländer. Unga födda utomlands tycker i högre grad än övriga elever att deras kunskap om demokrati och politik har ökat tack vare skolvalet.

Anmäl din skola till EU-skolvalet 2024 senast den 21 mars.

Alla anmälda skolor kommer att få ett valpaket som innehåller bland annat valsedlar, valurna och information inför, under och efter skolvalet. EU-skolvalet kan genomföras under perioden 15 april till 31 maj (vecka 16-22).

Fakta/Skolval

  • De första skolvalen i samband med allmänna val anordnades i slutet av 1960-talet. 1998 sammanställdes valresultaten nationellt för första gången. Sedan 2002 har MUCF ansvarat för skolval i samband med allmänna val (riksdagsvalen) och sedan 2014 även i samband med Europaparlamentsvalet.
  • Skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare. Skolorna väljer själv vilken dag de ordnar skolval mellan 15 april till 17 maj (vecka 16-20).
  • MUCF har genomfört skolval i samarbete med flera olika aktörer, däribland andra myndigheter samt elevorganisationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: