RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk 15 februari

Den 15 februari bjuder RUC (Regionalt utvecklingscentrum) in dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till en nätverksträff under rubriken "Att göra undervisning i naturvetenskap praktisk och upplevelsebaserad". Träffen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 8 januari.

Nätverksträffen leds av Magdalena Andersson, licentiand vid Örebro universitet samt utvecklingsledare för Örebro naturskolas lärarfortbildningskoncept, kallat U.NO – Upplevelsebaserad NO, riktat mot grundskolans kommunala högstadieskolor.

På agendan

Många lärare i naturvetenskapliga ämnen vill arbeta mer med systematiska undersökningar och strävar efter att göra undervisningen mer praktisk, kopplad till verkligheten och utförd i olika lärmiljöer. Skolor stöter emellertid ofta på svårigheter när de försöker övergå till ett mer undersökande arbetssätt. Svårigheterna ligger bland annat i brist på lämplig utrustning, tidsbrist för planering samt svårigheter med att utforska skolans närmiljö i tillräcklig omfattning.

I sin presentation kommer Magdalena att belysa Örebro naturskolas initiativ U.NO, som syftar till att stödja NO-lärare kring systematiska undersökningar i olika lärmiljöer, uppmuntra till mer upplevelsebaserad undervisning, öka likvärdighet i undervisningen samt främja kollegialt lärande.

Vid nätverksträffen kommer deltagarna att ges tillfälle att aktivt utforska ett av U.NO:s undervisningsområden, nämligen atom- och kärnfysik. Deltagarna kommer ges möjlighet att formulera egna undersökningsbara frågeställningar och sedan genomföra systematiska undersökningar med användning av olika material, såsom UV-pärlor, UV-lampor, solkrämer och en rad andra resurser.

Senast uppdaterad:

Publicerad: