SYV-utbildning – insikt, utsikt och framsikt!

Att utbilda mig till studie- och yrkesvägledare kändes viktigt för att kunna utföra uppdraget på ett så professionellt sätt som möjligt. Jag är nu inne på slutet av utbildningen som gett mig mycket verktyg och kunskap i mitt arbete.

Eva-Christin Larsson är förste bloggare ut i SYV-bloggen!

Så var det sista året igång!

Tänk att tiden går så fort när man har roligt brukar man ju säga. Och ja roligt är det att känna att man utvecklas men det också är en påfrestning och en stor omstrukturering av tid. Jag nu är inne på slutet av utbildningen till studie- och yrkesvägledare, termin 5 av 6. Jag började utbildningen hösten -19 på Stockholms universitet och fick en termin med campusträffar på plats var femte vecka, det här var innan pandemin slog till. Från vårterminen -20 har allt varit på distans, föreläsningar, seminarium och basgruppsträffar. Ett studieupplägg som för många kanske inte varit fullt så lyckad men som passat mig bra då jag samtidigt jobbar i gymnasiesärskolan som lärare och med SYV-uppdraget. Att utbilda mig till studie- och yrkesvägledare var viktigt för mig då jag känner att jag vill kunna erbjuda det uppdraget innehåller på ett så professionellt sätt som möjligt. Något som även mina rektorer prioriterade och skapade förutsättningar för.

Kurser i allt från arbetsmarknadskunskap, sociologi till karriärvägledning har avlöst varandra, samtalsteorier och metoder har lyfts fram och fyllts på allt eftersom och på vägen har jag insett hur viktigt dessa är för mig i mitt SYV-uppdrag. Kanske inte för att följa dem slaviskt men att ha dem i verktygslådan för att använda vid behov.

Viktigt att vara en aktiv lyssnare

Samtalet är ju det viktigast verktyget för SYV:en men också att vara den aktiva lyssnaren som hittar de där små variationerna i samtalet som gör att man hittar trådar att dra i för att kanske hitta en förmåga eller ett intresse som man sedan kan spinna vidare på. Ett samtal är ett samtal kan tyckas men oj vad mycket som kan rymmas i ordet samtal. Just samtalet som SYV:ens verktyg är en komplicerad process där varje ingång och ord ska vägas och viktas för att just den här individens potential ska plockas fram. Vi talar om att eleven ska göra de där väl underbyggda valen och fatta de där väl övervägda besluten. Något som kräver både verktyg och kunskap av mig som vägleder.

I utbildningen har vi fått ta del av många olika teorier och metoder som ska hjälpa oss att hitta de där rätta verktygen för just den personen som vi har framför oss, att det är rätt eller fel vet man kanske inte men det känns ändå tryggt att ha verktygslådan full och att jag kan välja bland dem. Samtalsmetodik med analyser över vad jag gör och hur jag skulle kunnat fråga, hummat eller sammanställt blir intressanta då utgången av ett samtal faktiskt till stor del avgörs vid ingången. Hur svaret på frågan blir är utifrån hur frågan är ställd. En intressant tanke då jag i egenskap av Syv ska förhålla mig neutral, sakligt och informativ utan att påverka eleven. Något som även väger tungt professionen i Vägledarföreningens etiska riktlinjer.

Livslångt lärande – ett stort uppdrag

Att ha koll på meritpoäng, gymnasieval och olika program är en del av ett stort uppdrag. Vi talar om det livslånga lärandet, det som aldrig tar slut utan bara förändras med tiden med de olika förutsättningarna som ges. Program förändras och att läsa på universitet och högskola är något som många har som mål. Men jag hade inte koll på att Harry Potter och hans världar kan läsas som en 7.5 poängskurs på Linneuniversitet eller att du under en 15 poängskurs kan försöka hitta livets mening på högskolan i Skövde. Vi lever i en föränderlig värld och allt kan ändras på ett kort slag. Yrken kommer och går, det som var aktuellt i dag är bortrationaliserat i morgon. Yrken och utbildningar finns i överflöd och vad som krävs för att få tillträde till dem är föränderligt. Så även studie och yrkesvägledare uppdraget. Från och med hösteterminen -21 uppdateras studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet för att möta upp den utveckling som sker.

Att yrket kunde vara så komplext och föränderligt hade jag dock inte kunnat föreställa mig fullt ut. Men vilken utmaning och vilken förmån att få vara en del i framtidsbeslut, men också vilka krav på mig som SYV om att vara insatt i samtiden och nyfiken på framtiden.

"The women who tells the future"

Jag är med i en SYV-grupp på FB där en elev hade förklarat för sin engelsklärare att den hade tid och skulle gå till ”The women who tells the future” alltså inte en spåkvinna utan "Syv:en" på skolan, viss likhet kanske.

Det kanske finns en kompletterande 15 poängskurs på SYV-utbildningen med den inriktningen som jag kan fortsätta med när den här är slut..

/Eva-Christin Larsson

Senast uppdaterad:

Publicerad: