Studie- och yrkesvägledning från olika perspektiv

Jag är studie- och yrkesvägledare men har tillfälligt lyft upp mina "syv-glasögon" från näsan och betraktar omvärlden ur ett lite annat perspektiv. Viktiga satsningar görs men mer samverkan krävs för att studie-och yrkesvägledararbetet ska fungera på bästa sätt.

Sedan november förra året arbetar jag som projektledare i Region Örebro län, med ett uppdrag kring program- och yrkesråd inom gymnasiala yrkesutbildningar. Tidigare har jag arbetat som studie- och yrkesvägledare främst inom grundskolan efter min examen 2013. Med de nya, regionala glasögonen ser jag vilka viktiga satsningar man har gjort och gör för studie- och yrkesvägledningen vilket glädjer mig enormt mycket. Just nu pågår bland annat projektet #Vägled- kompetens i Östra Mellansverige med kommande utbildningsinsatser kring vägledning där många av länets kommuner kommer att delta. Studie- och yrkesvägledning blir allt viktigare i den komplexa värld vi lever i och där människor av olika orsaker behöver karriärväxla under sitt arbetsliv kanske fler gånger än en.

Utmaningar kring kompetensförsörjning

Susanna Bergman

Susanna Bergman

När jag har de regionala glasögonen på tänker jag mycket på de utmaningar vi har i vår region kring kompetensförsörjning och att det är för få ungdomar som väljer att gå ett yrkesprogram på gymnasiet trots att det i vissa branscher finns gott om jobb direkt efter gymnasiet.

Just nu pratas det mycket kring dimensionering av utbildningsplatser utifrån arbetsmarknadens behov och återinförande av grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen för att öka attraktiviteten. När vi pratar utbildning och arbetsmarknadens behov tillsammans, det är där vi ofta inte får till det.

Nu tar jag på mig syv-glasögonen en stund:

Hur får vi till en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv så att ungdomarna har en större förståelse för vad olika yrken innebär innan de ska välja till gymnasiet? Hur kan arbetsgivarsidan hjälpa till med att ge en bild av sina branscher och yrken? Hur kan man utveckla kvaliteten på prao så att det blir den första viktiga inblicken i arbetslivet på riktigt för ungdomarna som det är tänkt att vara? Hur får vi fler arbetsgivare, både inom det offentliga och privata, att se högstadieungdomarna som potentiell framtida arbetskraft?

Om vi inte hjälps åt att ge unga en så bred och nyanserad bild av yrken och arbetsmarknaden som möjligt så kommer många fortsatt att välja högskoleförberedande gymnasieprogram utan avsikt att studera vidare. Det är komplexa frågor som kräver mycket samverkan för att få till, men det är enligt min mening oerhört angeläget att vi var och en bidrar i det arbetet. Det ska inte heller falla på den enskilda studie- och yrkesvägledarens bord då många inte har särskilt bra förutsättningar i sina tjänster ute på skolorna med lite tid och många elever. För mig handlar det om att skapa strukturer för att möjliggöra samverkan både inom skolan men också med det omgivande arbetslivet.

I den bästa av världar får vi en god samverkan mellan skola och arbetsliv

Nu åker de regionala glasögonen ner på näsan igen. Hur ska arbetsgivarna säkra sin kompetensförsörjning om man inte aktivt arbetar för att visa sin bransch? Tar emot elever på prao och apl och samverkar med grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen? I den bästa av världar får vi en god samverkan mellan skola och arbetsliv, där både individens intresse och arbetsmarknadens behov är i balans. Skolan måste också bjuda upp till dans och möjliggöra för denna samverkan och bjuda in arbetslivet i större utsträckning till skolan.

Som studie- och yrkesvägledare har man ett neutralt förhållningssätt och ”styr” inte vad individen skall välja mot en viss utbildning, men man måste få möjlighet att inför sitt val ha så mycket kunskap som möjligt om olika saker för att kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Har man inte kunskap om vad det finns för yrken, vart jobben finns, framtida möjligheter till fortsatt utbildning och inte heller har fått några erfarenheter från arbetslivet genom en bra prao till exempel, då blir kanske det där gymnasievalet inte så väl grundat i alla fall.

Jag inser att de där syv-glasögonen, de kommer jag nog alltid på mig oavsett vad jag arbetar med. För tillfället kompletterar jag dem med ett regionalt extra par….

/Susanne Bergman, projektledare Region Örebro län

Senast uppdaterad:

Publicerad: