Hur påverkar ljudmiljön vår inlärning egentligen?

Forskning visar på att bra ljudmiljö har betydelse för vår inlärning och vårt mående. En bullrig ljudmiljö påverkar oss negativt genom att vi blir stressade, trötta i huvudet och får svårare att lära och att minnas. Människan försöker stänga ute och ignorera ljud för att behålla fokus på det vi ska lära oss, något som tar energi från hjärnan, vilket leder till att vi får mindre hjärnkapacitet över till att utföra uppgifter och att minnas.

Auditiva lärmiljön och taluppfattbarhet

Hur är akustiken i era lokaler? Ekar det? Hörs barnens röster i klassrummet? Hör alla barn pedagogens röst?

När man pratar om ljudmiljö och akustik så kommer man in på begreppet taluppfattbarhet. Taluppfattbarhet handlar om kvaliteten på talets överföring till lyssnarna. Att ha en god taluppfattbarhet i lärmiljön är viktigt. Om lokaler med sämre akustiska förutsättningar åtgärdas med bland annat ljudabsorberande material så minskar lokalens efterklang, bakgrundsbuller och aktivitetsljud. Detta leder till ökad taluppfattbarhet och att barnen får bättre förutsättningar för lärande.

Alla påverkas

Sämre taluppfattbarhet och ljudmiljö leder till koncentrationssvårigheter och oro i lokalen. Detta drabbar hårdast barn med hörselnedsättning, annat förstaspråk än svenska, språk-, läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionsvariationer. Men alla barn och personal påverkas när lärmiljön försämras av dålig taluppfattbarhet.

Jag läste en artikel om att ljudmiljön påverkar skolresultaten. Där skriver de exempelvis om elevers resultat i nationella prov i engelska och svenska. Vid provtillfället då hörförståelse ska testas, spelas talet (ljudkällan) upp i högtalare som ofta är placerade längst fram vid Whiteboardtavlan. De elever som sitter längst bak i klassrummet får då sämre förutsättningar att höra/uppfatta än elever som sitter närmare högtalaren.

Hade provresultaten blivit annorlunda om man haft samma ljudförutsättningar i hela klassrummet? Tänker vi på detta vid hörförståelseprov?

Ta fram era ljudöron och tänk mjukt

Lyssna på ljuden som uppstår i din lokal. Vad hör du? Är det ljud som man skulle kunna minska eller ta bort med hjälp att ett mjukt material? Hur ser det ut på väggarna? Kala väggar? Använder vi alla lokaler vi har tillgång till? Hur ser gruppstorleken ut – kan vi dela mer? Vad har ni för strategier för att hålla ner ljudnivån i er grupp? Hur gör andra?

Det finns många åtgärder som vi enkelt och billigt kan utföra t.ex. sortera, klä in, byta hårt mot mjukt och se över vårt eget förhållningssätt i lokalen. Ibland krävs större åtgärder som att byta innertak, byta golv eller att använda väggabsorbenter.

Vi behöver väcka tankar kring – och lyfta frågan om – ljudmiljön i skolan och förskolan. Det påverkar oss alla. Lyft det goda exemplet!

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har en film på temat ”auditiv miljö” som jag avslutningsvis rekommenderar att ni tittar på.

Här kan ni se filmen.

Om ni har frågor och funderingar så hör av er, antingen per mejl eller i kommentarsfältet.

På återseende i bloggen =)

/Katarina Forsberg, Lotsen, Centralt Skolstöd
katarina.forsberg@orebro.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast uppdaterad:

    Publicerad: