FNoFF: Ett nätverk med fokus på närvaro!

Vi fem som driver projektet FNoFF brinner verkligen för att förbättra förutsättningarna för att alla barn och ungdomar ska vilja och kunna gå i skolan. Projektet har sin utgångspunkt i att en fungerande skolgång bidrar till en minskad psykisk ohälsa hos barn och unga. När elever kommer till skolan och deltar i undervisning leder det förhoppningsvis till ökad måluppfyllelse och de går därmed en ljusare framtid till mötes.

I projektet har vi nu intervjuat samtliga kommuner i regionen och vi ser att vi är många som brinner för dessa frågor. Vi tror verkligen att vi tillsammans kan göra mer. Därför känns det så roligt att vi nu drar igång med vårt fjärde delmål – att påbörja uppbyggnaden av ett regionalt nätverk med närvaro- och frånvarofrågor i fokus. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där representanter från regionens kommuner tillsammans driver och utvecklar dessa frågor. Inledningsvis kommer vi starta nätverket med de som har deltagit i intervjuerna.

Något som vi identifierat är att många skolor runt om i regionen brottas med likande problem och många har också hittat bättre, fungerande arbetssätt och lösningar. Så visst blir det spännande att träffas och utbyta viktiga erfarenheter? Tillsammans kan vi sätta dessa frågor ännu mera på agendan och kanske kan detta leda till en mer likvärdig skola i regionen!

  • Syftet med nätverket är att se till att arbetet med skolnärvaro lyfts upp på agendan. En fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna och den behöver vara likvärdig för regionens alla elever. Skolnärvaro är inte enbart en fråga för skolan, utan en fråga för hela samhället. Frågan behöver lyftas på flera nivåer och i flera sammanhang. Vår förhoppning är att nätverket kan vara ett bidrag till detta.
  • Tanken med nätverket är att de kommuner som deltar kan lyfta frågor gällande skolnärvaro och skolfrånvaro samt diskutera svårigheter och möjligheter. På så vis läggs en grund för ett utvecklingsarbete där kommunerna kan dra nytta av varandras erfarenheter.
  • Nätverket kan på sikt utvecklas, vidgas och innefatta fler aktörer som berörs av dessa frågor som exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.
  • Nätverket som byggs upp under projekttiden kommer att vara en digital mötesplats för de kommuner som är intresserade av att delta.

Brinner du också för dessa frågor eller vill veta mer om vårt projekt, hör gärna av dig. Fortsätt gärna följa oss och vårt projekt FNoFF här på Lotsens blogg. I nästa avsnitt kommer vi att presentera våra utvärderare, Veta Advisor. De kommer att bli våra följeslagare och vår förhoppning är att de kan hjälpa oss ytterligare i arbetet med dessa viktiga frågor.

/Ewa Ottonius & Lars Risberg, kuratorer Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: