Du har väl koll på grundsärskolan!

Lotsen har i uppdrag att ge information om skolformen grundsärskolan till förskolor, skolor och vårdnadshavare när det finns frågeställning om en annan skolform. Välkommen att kontakta oss när ni behöver få veta mer om det som rör skolformen, processen och vilka skolor som finns att söka.

2023-02-07 byter grundsärskolan namn till anpassade grundskolan.

Har du koll på att…

… grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning

… grundsärskolan är en egen skolform och att den har en egen läroplan med egna kursplaner, ämnen och ämnesområden

… rätten till grundsärskolan måste prövas och att det är fyra olika bedömningar som ska göras? (se Skolverkets Allmänna råd, länk nedan)

… processen mottagande till skolformen och processen skolplacering i grundsärskolan är två processer:

Förstora bilden

(Klicka för att förstora bilden)

… det finns fem grundskolor som har grundsärskola i Örebro

… vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till och från skolan och att de ska ansöka om färdtjänst i de fall de har behov av fritids före eller efter skoltid

… elever som får sin utbildning inom grundsärskolan, kursplan Ämnen, kan få betyg om vårdnadshavare eller elev önskar

… elever som läser på grundsärskolan har behörighet till gymnasiesärskolans nationella eller individuella program.

Vill du veta mer eller har andra frågor som rör grundsärskolan?
Hör av dig till lotsen@orebro.se

/Marie Triumf, specialpedagog på Lotsen

Senast uppdaterad:

Publicerad: