Att söka evidens i det vi gör…

Detta blir vårt sista blogginlägg för ett tag framöver. Vi har presenterat tankar om varför vi startat FNoFF-projektet, delmålen: rapport, implementera modell för närvaroarbete i skolan, processledarrollen och ett regionalt nätverk. Det är idéer vi tror på och som vi vill utveckla – men hur vet vi om det ger det resultat som vi hoppas?

För att få svar på dessa frågor kommer FNoFFs delmål att utvärderas av en extern utvärderare som följer processen. I januari 2021 stod det klart att Veta Advisor vunnit upphandlingen kring utvärderingen. Under vårkanten har vårt samarbete inletts och snart kommer de första uppföljningarna göras bland skolor som deltagit i implementeringen av vår närvaromodell att främja skolnärvaro. Utvärderingen för projektet FNoFF väntas vara klara i slutet på höstterminen 2021.

Resultaten av utvärderingen kommer bli en viktig del för fortsatt spridning av materialet vi arbetat fram. Resultaten kommer även vara en indikation på om ”vi tänkt rätt” och kan utveckla projektidén eller om vi får gå tillbaka till ritbordet och titta på nya koncept.

Vi är väldigt glada över samarbetet med Veta Advisor då det dessutom ger oss mycket stöd i processen att driva ett projekt samt att hålla fokus i de delmål vi satt upp. Kommande månader kommer vi fortsätta med det praktiska arbetet i projektet och förhoppningsvis kommer fler blogginlägg snart, så håll ögonen öppna.

/Lars Risberg, kurator och Staffan Karlsson, specialpedagog, Centralt skolstöd Lotsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: