Den viktiga sömnen!

Stirrig blick, svårt att finna ord, hängande kroppshållning och ett ständigt sug efter snabba kolhydrater? – Det kan var tecken på att du sovit för lite. Att sova på natten är viktigt för att klara skolan, kanske både som elev och anställd.

I en studie vid Örebro universitet av bland andra Sandra Bauducco (2015) var sömnbrist den enskilt viktigaste riskfaktorn för skolfrånvaro i högstadiet, på ett års sikt.

I utvecklingen av sömnproblem finns såklart många olika faktorer med, och både skolan och hemmet spelar roll. I puberteten ändras sömnmönstret och de flesta sover successivt något mindre under högstadieåren. Ett vanligt mönster är att sova 8 timmar i början av tonåren och sedan närmare 7 timmar mot slutet av tonåren. Det finns såklart de som sover mindre redan när tonåren startar, och även de minskar generellt sömnlängden något.

I en studie av tonåringar i tre städer i Örebro och Västmanlands län hittade Bauducco följande riskfaktorer för insomnibesvär bland tonåringar:

  • Stress kring att passa in bland kompisar.
  • Läxor och annat skolarbete att göra hemma som stjäl tid från fritiden.
  • Stressig hemmiljö.
  • Bristande sömnhygien.
  • Att vara tjej, tjejer hade också lite lägre sömnlängd generellt.

Vad skolan kan göra

Vad kan då skolan göra? Att låta eleverna sova på bänklocket i skolan är ingen bra idé, en av de första lärdomarna inom sömnhygien är nämligen att hålla sig vaken på dagen, trots trötthet, för att sedan lättare somna på kvällen och ställa rätt dygnsrytmen.

Youth Enhances Sleep Program (YES) är ett preventionsprogram mot sömnbesvär bland tonåringar som har haft effekt även på ett års sikt enligt en studie vid Örebro universitet. Programmet kan genomföras i skolan och består, efter inledande samarbete med föräldrar, av fem sessioner med övningar i sömnrutiner, information om koffein, teknologins inverkan bland annat.

Kort sagt: Vill ni ha närvarande elever i årskurs 9, satsa då kanske på att ha sovande elever (på natten) i årskurs 8. Fråga gärna er skolpsykolog om ni vill planera er prevention tillsammans med elevhälsoteamet på skolan.

/Michael Dahlman, psykolog Örebro kommun

Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents' sleep trajectories over time: school stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Sleep Medicine, 64 (Suppl. 1), S27-S27.

Mazzer, K. , Bauducco, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2018). Longitudinal associations between time spent using technology and sleep duration among adolescents. Journal of Adolescence, 66, 112-119.

Bauducco, S. V. , Tillfors, M. , Özdemir, M. , Flink, I. K. & Linton, S. J. (2015). Too tired for school?: the effects of insomnia on absenteeism in adolescence. Sleep Health, 1 (3), 205-210.

Senast uppdaterad:

Publicerad: