Kan satsningar på relationen lärare-elev främja lärandet och därmed öka resultatet i skolan?

Kan satsningar på relationen lärare-elev främja lärandet och därmed öka resultatet i skolan? En rimlig tanke för de flesta, samtidigt svår att uppnå. Hur kan relationen lärare-elev förbättras och hur kan vi egentligen veta att resultatet i skolan har ökat på grund av det?

Hattie har i sina metaanalyser visat att relationen lärare-elev är viktig (d-värde på ca 0,72 för den som är intresserad av effektstorlekar). Men hur förbättrar vi relationerna?

ICDP: Vägledande samspel är ett program som Örebro satsar på att implementera på bred front under många år, på förskolor, familjecentraler och i skolor. Programmet vilar på forskning om barns utveckling och om mänskligt samspel, på FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt på praktiska moment där pedagogisk personal får reflektera och stärka sig själva i relation till barn och elever, utan instruktioner men med vägledning kring det som gör att relationen vuxen-barn kan fungera bra. Detta är från början ett föräldrastödsprogram, testat i många länder, men kan det vara användbart i svensk skola?

Lilian Berggren, psykolog i Örebro kommun, har publicerat en studie i Scandinavian Journal of Educational Research 2020. Studien jämför elevers kunskapsutveckling på två matchade skolor, som har liknande elevunderlag när det gäller till exempel föräldrars utbildning och etnisk bakgrund. Den ena skolan implementerar ICDP: Vägledande samspel brett och den andra skolan gör det inte. Efter fyra år följs resultaten i årskurs 9 upp. På ICDP-skolan klarade en högre andel av eleverna godkänt resultat på nationella prov i matematik. Det var också en högre andel av eleverna som klarade godkänt resultat i alla tre ämnen matematik, svenska och engelska.

Ett spännande resultat av en spännande studie som tog fyra år att göra. Hör gärna av er till psykologgruppen om ni vill veta mer om ICDP: Vägledande samspel.

/Michael Dahlman, psykolog Örebro kommun

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Senast uppdaterad:

Publicerad: