Nulägesanalys - barnkonventionen blir lag

Den 1 januari 2020 är det dags - barnkonventionen blir lag. Örebro kommun har gjort en nulägesanalys som ligger till grund för insatser under kommande år samt det systematiska arbetet som genomförs.

Örebro kommun har varit aktiva inom alla förvaltningar när det gäller arbetet inför att barnkonventionen skall bli lag. Barnombudsmannen har besökt Örebro för att ta del av hur vi gjort i arbetet med att ta fram en nulägesanalys. Denna bakgrund kan vara viktig för alla medarbetare i Örebro kommun att ta del av för att få vetskap om grunderna för kommande insatser i kommunen och även inom den förvaltning jag företräder.

Denna nulägesanalys ligger bland annat till grund för de insatser jag som representant för förvaltning förskola skola har föreslagit och som kommer att ske under 2020. Det är redan flera insatser som startat och som sedan länge är inarbetade i våra verksamheter inom förskola skola och min önskan är att vi skall försöka sprida och dela med oss av alla goda exempel på arbete med barns rättigheter.

Vi har också förbättringsområden vilka vi systematiskt kommer arbeta med bland annat utifrån de förslag på insatser som nulägesanalysen visat. Artikeln nedan finns på Barnombudsmannens sida om "Barnrättsresan" och beskriver Örebro kommuns arbete med nulägesanalysen inför att barnkonventionen blir lag.

Nu ser jag fram emot 1 januari när lagen träder i kraft och med det önskar jag alla barn och vuxna en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Helena Yourston, Verksamhetsutvecklare Barn- och elevhälsa. Representant i Örebro kommuns barnrättsnätverk och representerar Förvaltning förskola-skola

Senast uppdaterad:

Publicerad: