Blogg: Barnkonventionen – vanligt i det ovanliga april 2020

Det är många saker som inte är som vanligt men för barn och elever är det viktigt att vi försöker vara så mycket som vanligt i denna ovanliga situation. Det är lätt att som vuxen ta in all information kring Coronaviruset och ryckas med och även barn/elever befinner sig mitt i allt detta. Nu är det extra viktigt att vi är lyhörda och lyssnar in våra barn och elever och vi behöver ge dem hopp om att allt kommer att lösa sig.

Alla barn kanske inte vill prata men vi behöver vara lyhörda och öppna upp för möjligheter även när det känns obehagligt. Jag har sett fantastiska exempel på hur skolor i Örebro arbetat utifrån Barnkonventionens intentioner genom att exempelvis ta vara på barns tankar och funderingar kring Covid-19 och arbeta vidare med dem tillsammans med elever och lärare för att ge trygghet utifrån barnens perspektiv.

Utbildning lyfts fram som den viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga och i dessa Coronatider och vi behöver alla jobba för att våra barn och elever skall vara på plats i förskola och skola. Inte bara utifrån samhällsviktig funktion utan för att våra verksamheter ÄR viktiga för barn. Här behöver alla i förskola och skola hjälpas åt med detta, vara uppfinningsrika och kanske även hitta nya metoder för att samarbeta med hemmet. Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska ett barn ha rätt till utbildning. Barnets rätt till utbildning finns i bestämmelser i Regeringsformen och skollagen (2 kapitlet 18 § första stycket regeringsformen och 7 kapitlet 2–3 §§ skollagen).

Stora risker med att stänga skolor

UNICEF menar att det finns stora risker med att stänga ner skolor och/eller att barn inte befinner sig i skolan och här är det viktigt att vi tillsammans i förskola, barn och elevhälsa gör vårt allra bästa för varje individ.

I ett samarbete med socialtjänsten i Örebro har en hjälptelefon tagits fram för skolpersonal och barn/elever. Det man kan se är att flertalet vuxna hör av sig men väldigt få barn. Kanske är det så att vi redan har möjligheter i verksamheterna för barn att bli lyssnade på eller kanske har inte informationen nått våra barn om att även denna hjälp till samtal finns att få.

Socialtjänstens hjälptelefon: 019-21 55 20

Nu behöver vi hjälpas åt tillsammans för alla barns bästa!

/Helena Yourston

Senast uppdaterad:

Publicerad: