Så kan du kombinera digitalt och analogt material

I mitt arbete som IKT-pedagog tycker jag det är viktigt att hitta sätt där digitala verktyg kompletterar analogt material. Det digitala får inte helt ta över och ersätta det analoga, men med hjälp av digitala verktyg kan vi erbjuda fler sätt att lära oss på och på så sätt ge fler barn chansen att hitta sitt sätt att lära.

Skriva bokstäver för hand med dator

För några år sedan var vi mitt i ett Luftballongsprojekt på förskolan där jag jobbade. Barnen som var 2-4 år visade ett stort intresse för bokstäver, men det var bara några få av dem som då kunde forma egna bokstäver.

Utifrån vårt projekt började barnen tillsammans hitta på en egen saga om en luftballong, så min kollega tog datorn till hjälp så att de tillsammans kunde skriva ner berättelsen. På några ställen i texten lämnade hon mellanrum så att barnen också fick möjlighet att skriva de bokstäver de kunde för hand. Sedan klistrades dessa handskrivna bokstäver in i den utskrivna texten.

När barnen efter några månader kände sig klara med sagan om Luftballongen, hade intresset istället vänts mot fåglar. Intresset för bokstäver kvarstod. Då fick barnen istället skapa egna fågelskyltar. De skrev med hjälp av datorn ut namnet på den fågel de valt och sedan kunde de välja om de ville använda lappen med datorskrivna bokstäver till sin fågelskylt eller helt eller delvis skriva sina egna bokstäver för hand.

Det är spännande att på detta sätt se hur datorn, istället för att hämma barns skrivande av bokstäver, istället kan inspirera och ge dem självförtroende att hitta egna sätt att själva försöka och utvecklas.

Lärplatta och bokstavsljud

Ett annat sätt där digitalt och analogt kan användas för att upptäcka bokstäver ock även få tillgång till ljudet, är att använda en app på iPad:en. I Kumla har förskolorna tillgång till en app som heter Stava och i den appan kan barnen både lyssna på bokstävernas ljud, skriva egna ord, få orden upplästa och läsa av skrivna ord.

På en förskola som jag besökte hade de skapat en låda som innehöll både skrivna ord och tillhörande bilder. Barnen tog en lapp ur lådan med ett skrivet ord på och skrev sedan in alla bokstäver i appen. När alla bokstäver var på plats kunde de sedan lyssna på vilket ord de skrivit. Sedan letade de på den bild som hörde till ordet.

Det finns även en funktion i appen där man med hjälp av kameran kan fota ett skrivet ord och på så sätt få in alla bokstäver i appen och lyssna på ordet. Men på denna förskola föredrog barnen att skriva in bokstäverna själva.

På en annan förskola använde ett barn appen för att läsa av ord som fanns skrivna i omgivningen. Barnet riktade kameran mot både skyltar, skrivna instruktioner på brandfiltar och text på tröjor. På det sättet kunde barnet sedan lyssna i appen och höra vilket eller vilka ord som fanns i omgivningen. Barnet tog på detta sätt med mig på en riktig ordjakt runt hela avdelningen där vi upptäckte text på många olika ställen.

Ytterligare ett sätt som samma app kan användas, är tillsammans med ett konstruktionsmaterial som heter Clicko. Det består av magnetiska trädelar som man kan sätta ihop till olika bokstäver. För att sedan höra hur bokstaven låter eller vilket ord man har skrivit så fotar man med appen och lyssnar på ordet precis som när man läser av skriven text på skyltar.

Vill man blanda in även programmering i sitt utforskande av bokstäver, kan man låta roboten Bluebot samla in rätt trädelar till den eller de bokstäver man vill bygga. Alla trädelar i Clicko är magnetiska, så om man fäster en magnet på roboten och sedan programmerar den till de olika delarna så kan den hämta upp dem. Sedan är det bara att bygga ihop bokstaven.

Med hjälp av dator, en lärplatta, en app, lite papper, en penna, en robot och några magnetiska träbitar kan man på så sätt både utforska, skriva, använda, lyssna på och lära sig bokstäver och dessutom få in lite programmering på köpet genom att kombinera digitalt och analogt material.

Detta var några tips som jag ville dela med mig av denna gång. Fler tips på hur man kan kombinera analogt och digitalt material finns på mitt instagramkonto Digitalkreativitet och i min bok “Digital kreativitet – i förskolans undervisning”

/Maria Högberg, IKT-pedagog för förskolan i Kumla kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: