Digitalisering i förskolan

Beebot

Hej på er! Vi heter Linnéa, Lina och Sarah och är tre pedagoger som arbetar på avdelningen Kremlan på Heimdals förskola i Örebro. Vi har nu fått chansen att dela med oss av hur vi jobbar med digitalisering tillsammans med barnen i vår verksamhet . Superkul!

Hur började vårt arbete med digitalisering?

För drygt två år sedan så åkte Lina och Linnéa till Norge på en e-twinning kurs i fyra dagar, där fick de tillsammans med förskollärare och lärare från hela Norden ta del av olika föreläsningar om digitaliseringsmaterial. Kursen erbjöd också en workshop där pedagogerna från alla olika förskolor fick prova och undersöka materialet. Där och då beställdes roboten Bee-Bot hem till förskolan Heimdal. När Lina och Linnéa kom hem delade dem med sig av information de fått till sina kollegor på Heimdal. Förskolan köpte in olika material och det bestämdes att de skulle satsa mer på IKT-arbetet och digitalisering i verksamheterna.

Barnens inflytande och delaktighet.

Vårt arbete inom detta område utvecklas kontinuerligt. Vi har fått in fler och fler olika produkter att jobba med och det är bara fantasin som sätter stop för hur digitaliseringen i verksamheten kan och ska användas. Vi tycker att barnens intressen är viktiga att väva in i detta ämne, precis som i alla andra ämnen vi arbetar med. Inne i IKT-rummet finns det lappar uppsatta på väggen med bilder på de olika material som finns i lådor och på hyllor. Detta för att barnen lätt ska kunna se och bestämma vad de vill göra där inne idag. Barnen kan själva använda IKT rummet och dess material vid intresse, och vi är lyhörda för barnens tankar och idéer hur dem vill använda alla saker.

Vi på Kremlan har valt att skapa filmer i olika program och appar och sedan spelat upp dem för barnen med olika dilemman och utmaningar att lösa. Detta har gjort att barnen själva intresserat sig för att göra filmer, ”bildsagor” och berättelser tillsammans. Vi vill inspirera och visa barnen att det finns så mycket man kan göra och allt material kan användas i olika miljöer och till olika saker. Om vi som pedagoger är närvarande och lyssnar in barnen, och introducerar materialet för dem, så blir barnen självständiga och kan använda digitaliseringsmaterialet för att leka och lära tillsammans med kompisarna.

Vi tänker att digitalisering i förskolan inte behöver vara krångligt och svårt. Dock behöver vi som pedagoger ha kunskap om de olika digitaliseringsmaterial vi har och vi behöver utmana oss själva att lära nytt, både själva och tillsammans med barnen. Man måste våga prova och inte vara rädd för att göra fel!

Vi kopplar vårt arbete med digitalisering till läroplanens strävansmål:

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” (Lpfö-98, rev.2016)

I nästa blogginlägg tänkte vi fördjupa oss mer och djupdyka i funktioner, arbetssätt och mål utifrån ett eller två material.

Vi tänkte avsluta detta blogginlägg med att presentera våra digitaliseringsmaterial i bilder för er. Klicka på pilarna för att bläddra...


Vi hörs snart igen!

/Lina, Sarah och Linnéa, Heimdals förskola i Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: