Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Hälsa och lärande i fokus när förstelärare samlades för nätverk

Hälsa och lärande i fokus när förstelärare samlades för nätverk

Det är numera Pedagog Örebro som driver nätverket för förstelärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen i Örebro kommun. Här kommer en rapport från läsårets första möte med temat “Lärande för hälsa – hälsa för lärande”

Förstelärarnätverket

Målet med nätverket är att förstelärarnas kunskaper och kompetens ska spridas mer i förvaltningen och att det i förlängningen ska leda till högre måluppfyllelse. Pedagog Örebro kommer vara navet för spridningen och flera artiklar och blogginlägg kommer produceras under året. Samtidigt på förvaltningsnivå tittar man också på hur förstelärarnas kompetens kan användas på ett mer utvecklat och effektivt sätt.

De samlade förstelärarna fick denna gång lyssna på intressant och tankeväckande föreläsning av specialpedagog Marie Triumf från Lotsen. Även Mokhtar Bennis och Unni Thorstensson från förvaltningen deltog med övergripande tankar.

Skolverkets skrift “Hälsa för lärande – lärande för hälsa“ låg till grund för Maries dragning som fokuserade på tre huvuddelar: Sociala relationer, delaktighet och lärmiljöer. Olika teorier och modeller togs upp och exemplifierades. En viktig del i träffen var också de diskussioner som fördes i förstelärarnas kompetensgrupper. Dessa diskussioner kommer ligga till grund för ett antal blogginlägg som kommer publiceras på Pedagog Örebro under året.

Marie Triumf var nöjd med eftermiddagen:
– Det var roligt att få möjlighet att prata om begrepp som rör skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och som har betydelse för elevernas måluppfyllelse. Främst lärarens förmåga att bygga trygga och tillitsfulla relationer till eleverna tycker jag är extra viktig att lyfta fram, säger Marie Triumf.

Nästa nätverksträff är planerad till den 7 november.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se