Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Fler klarar gymnasieexamen efter utvecklingsarbete på Virginska gymnasiet

Fler klarar gymnasieexamen efter utvecklingsarbete på Virginska gymnasiet

Hantverksprogrammet och handel och administrationsprogrammet vid Virginska gymnasiet genomför en stor satsning för att öka lärarnas kompetens och därigenom ge fler elever förutsättningar att öka sina kunskaper. -Vi ser en uppgång och redan nu ser vi att många fler elever fixar gymnasieexamen men som i allt utvecklingsarbete är vägen är krokig och det krävs långsiktighet, säger Anna Karin Anfelt som är rektor för programmen.

Bild på Virginska gymansiet

Bakgrunden till satsningen är att det många gymnasieelever är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Skolan ville öka måluppfyllelsen och säkerställa att så många som möjligt når gymnasieexamen. Tidigare var skolan delaktig i ett SPSM-projekt (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som gjorde att skolan utvecklades inom flera områden. Efter det sökte man pengar inom satsningen skolutveckling tillsammans topp 25 2025 för att fortsätta på den inslagna vägen. Genom analys och bedömning av nuläget (inom det systematiska kvalitetsarbetet), men också utifrån vad forskning visar, har det framkommit tre utvecklingsområden som går hand i hand med och förstärker varandra:

  • Inkluderingsutveckling av undervisningen
  • Utvecklat mentorskap
  • Utvecklad kartläggning
Tre pedagoger ler mot kameran

Anna-Karin Anfelt, Ulrika Blomqvist och Anna Bengtsson

Förutom rektor Anna Karin Anfelt träffar vi också Anna Bengtsson och Ulrika Blomqvist som ingår i skolans processgrupp och som jobbar med de tre olika utvecklingsområdena. De berättar hur de jobbat kring inkluderingsutveckling av undervisningen.
- Vi har varit workshopsledare och lärarna har fått önska vilka BFL-strategier (bedömning för lärande) man vill jobba med. Sedan har vi vävt in forskning och spegling av kollegor i det arbetet. Vi har försökt sätta in allt ett sammanhang och skapa helheter, säger Ulrika och Anna.
- Här har lärarna kommit långt och fokuserar mindre på strategierna och ser mer en helhet nu. Lärarna har verktygen och nu jobbar vi mycket med att skapa helheter där vi t.ex. väver in de globala målen och tematiskt arbete, fortsätter rektor Anna Karin Anfelt.

Ett utvecklat och tydligt mentorskap

Den andra delen handlar om ett utvecklat mentorskap. Skolan har tidigare jobbat med processtöd från skolverket för att minska avhopp och där är mentorn en nyckel. Utifrån det har nu skolan utvecklat mentorsrollen och utarbetat ett årshjul där det beskrivs hur mentorstiderna ska användas. Alla lärare är mentorer och har fått fortbildning inom coachning. För mentorn handlar det mycket om att skapa struktur för eleverna. Mentorerna jobbar mycket gruppvis med motivation, coaching och peppning förutom att sätta tydliga strukturer kring elevernas vardag, säger Anna Karin Anfelt som också berättar att arbetet gett tydliga vinster.

- I en specifik klass hade hälften av eleverna haft någon form av anpassning i grundskolan. Det krävdes mycket jobb av mentorer utifrån vår plan och dessutom ett förstärkt EHT-team för att hjälpa dessa elever. Nu ett år senare är eleverna i fas, berättar hon.

- En del handlar också om att skala av en hel del för eleverna, bland annat när det gäller digitalisering. T.ex. när det gäller itslearning har vi minimerat och tydliggjort för eleverna vad som är centralt och vad vi ska använda för att det ska bli så tydligt som möjligt för eleverna, berättar Ulrika Blomqvist

Årshjul kring mentorstid

Den tredje delen handlar om kartläggning och att tidigt sätta in åtgärder om en elev riskerar att inte nå målen. Skolan har jobbat mycket på att dokumentationen ser likadan ut och där har man kommit långt när det gäller extra anpassningar i Itslearning och kursmatriser. Mönster kan tidigare upptäckas och ses i ett större perspektiv. Ulrika Blomqvist har också rollen som inkluderingsutvecklare och ska i den rollen hjälpa lärarna med ytterligare extra anpassningar för eleverna vid behov.

Arbetet fortskrider men redan nu ser de båda programmen en tydlig förbättring av måluppfyllelsen för eleverna:

- I våras klarade 95,3 % av eleverna på hantverksprogrammet och 100% av eleverna på handelsprogrammet gymnasieexamen och det är en klar förbättring sedan tidigare, säger Anna Bengtsson.

Statistiken är ett tydligt bevis på att arbetet har varit framgångsrikt och Anna Karin, Ulrika och Anna ser överlag en markant uppgång under den senaste tiden. Samtidigt är man noga med att påpeka att det gäller att inte stanna av och slå sig för bröstet, utan processerna och det hårda jobbet måste fortgå.


/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se