Skicka vidare! Alfredo Herrera

I intervjuserien Skicka vidare! är det denna gång Alfredo Herrera, lärare på Navets skola, som svarar på tre frågor från Marie Åhrling-Nykvist.

Alfredo Herrera, lärare på Navets skola

Alfredo Herrera

Hej Alfredo! Berätta lite om dig själv.

  • Alfredo Herrera, legitimerad spansk- och engelsklärare
  • Föddes i Cali – Colombia
  • Utbildat på Universidad del Valle (Colombia), Ocean County College (Toms River N.J.) och Karlstad universitet
  • Arbetar på Navets skola

1) Hur arbetar du med elever som tycker att de muntliga delarna – att tala spanska eller engelska inför andra – är svåra?

Efter 15 års erfarenhet som språklärare har jag märkt att elevernas motivation för att våga prata inför andra beror mycket på:

A. Säkerhet och trygghet i undervisning – att eleverna är helt säkra på att det inte ska förekomma någon typ av negativ respons i form av grova kommentarer, ljud eller gester.

B. Det är OK att säga fel – jag använder mina egna uttalssvårigheter när jag pratar svenska som en direkt koppling till hur eleverna upplever när de måste tala spanska. Det hjälper mig att förstå hur eleverna känner eftersom jag kan relatera till deras osäkerhet då vi alla till viss del har en liknande rädsla att säga fel. Det hjälper mig att öka deras trygghet och ork att prata på spanska (”Om Alfredo klarar att tala på ett annat språk, varför skulle inte jag?”)

C. Minska fyrkantiga muntliga situationer där eleverna känner sig förhörda – istället satsar jag på en mer spontan och dynamisk muntlig interaktion med eleverna.

2) Hur använder du digitala verktyg i din undervisning?

Digitala verktyg har blivit ett viktigt hjälpmedel för att öka mängden av spansk ”input” hos eleverna.

Under många år har jag funderat på: Hur kan jag göra så elever lyssnar och har mer kontakt med spanska språket när det gäller den muntliga delen? Det finns många rekommendationer som nästan alla språklärare ger, till exempel att titta på spanska filmer, lyssna på spansk musik etcetera. Jag tycker att det är självklart att ge sådana traditionella rekommendationer, MEN tyvärr har jag som lärare ingen kontroll eller kännedom om hur ofta, på vilket sätt eller om eleverna över huvud taget faktiskt gör det. Här kommer de digitala verktygen in i undervisningen – att göra olika typer av hörförståelseövningar och/eller uppgifter med hjälp av video- och audioverktyg. Då kan eleverna själva spela upp flera gånger och allt efter egna behov pausa eller reglera tempot. De digitala verktygen hjälper mig också att möjliggöra för eleverna att på ett mer praktiskt och naturligt sätt komma i kontakt med målspråket, plus att det sparar undervisningstid eftersom jag inte behöver repetera för olika elever hela tiden. Eleverna jobbar i sin egen takt och på sin egen nivå. Den extra tid jag får använder jag till att hjälpa elever med olika behov.

Jag brukar göra om de vanliga skriftliga aktiviteterna/övningarna till hörförståelse och/eller muntliga versioner med hjälp av mina egna didaktiska applikationer – till exempel förändra ett vanligt korsord till en interaktiv muntlig övning/uppgift. När eleverna trycker på nummer 1 så öppnar sig ett nytt fönster där eleverna kan titta på en video och efteråt ska de besvara en fråga. Jag kan också välja hur de ska svara på frågan, exempelvis med en kort videorespons eller en enkel ljudfil.

Det finns flera fördelar när man använder video som ett alternativ till en muntlig presentation. Eleverna kan exempelvis utnyttja olika roliga typer av filter för att kunna dölja sina ansikten, något som speciell de eleverna som känner rädsla eller blyghet att prata inför andra uppskattar mycket. Eleverna upplever att det är deras alter ego som pratar och inte de själva.

3) Hur arbetar du med relationsbyggande till elever? Det kan ju vara extra utmanande för dig som träffar vissa elevgrupper endast ett pass i veckan.

Den här är den svåraste frågan jag kan få. Det finns ingen manual som passar för alla elever. För mig är den första lektionen, när jag träffar eleverna för första gången, extra viktig för att vinna deras förtroende.

Att kunna använda mina livserfarenheter och koppla dem till ett speciellt språkområde eller en grammatisk situation/regel hjälper mig att kunna göra undervisningen mer naturligt och närmare verkligheten. Att visa eleverna varför eller hur vi säger och tänker på spanska är ofta en utmaning för språklärare. Här använder jag min egen situation genom att något som för mig kan upplevas som negativt eller pinsamt såsom felaktigheter i uttal, skrift eller att göra ett grammatiskt misstag när jag kommunicerar på svenska, istället kan bli ett effektivt verktyg för att förklara en speciell grammatisk eller kulturell aspekt i spanska språket. Jag satsar på att eleverna känner att VI tillsammans lär oss något nytt varje lektion – att jag inte bara är en lärare utan också en elev. Det hjälper mig att komma närmare till dem.

Nästa gång är turen kommen till Jessica Waineby, förstelärare på Sörbyängsskolan i Örebro, att svara på tre frågor från Pedagog Örebro:

  1. Hur påverkar digitala verktyg ditt sätt att undervisa?
  2. Nämn några digitala verktyg som du inte vill vara utan och förklara varför.
  3. Har du något tips till den som tycker att digitalisering i klassrummet är svårt?

Senast uppdaterad:

Publicerad: