Fyren främjar fysisk förmåga

Barn i rörelse

Modern hjärnforskning visar att motion och träning bidrar till positiva effekter på hjärnans utveckling. Tro det eller ej, men hjärnan är faktiskt det organ som påverkas mest av att vi rör på oss. Studier har bl.a. visat att både inlärning och koncentration förbättras vid fysisk aktivitet. På Fyren EkAlmen har de därför, med hjälp av projektmedel inom Topp 25 2025, startat upp ett projekt som de kallar för Fyren Främjar Fysisk Förmåga. Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka kompetensen hos personalen och att ge eleverna bättre förutsättningar för inlärning och utveckling av en god hälsa. Eleverna ska bli medvetna om hur inlärningen påverkas positivt av rörelse och få verktyg för att själva kunna skapa en god och hälsosam livsstil. Pedagog Örebro har ställt några frågor om projektet till Jenny Magnell, som är lärare i idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap på skolan.

Vi tar det från början. Berätta hur allt startade.

Tankarna kring det här projekt väcktes hos mig när jag var ute och gick, samtidigt som jag lyssnade på Anders Hansens bok Hjärnstark. Jag blev otroligt inspirerad av hur vi med fysisk aktivitet kan påverka inlärning, minne, kreativitet och koncentration. I den stunden tog jag direkt kontakt med ledningen på Fyren Ekalmen och presenterade en idé om att starta ett rörelseprojekt hos oss. Ledningen var positiva till projektet och vi sökte bidrag från Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025 och fick pengar för att starta ett rörelseprojekt. Projektet startades till en början upp med Emma Gabrielsson, från Kvalitetsutvecklargruppen, som projektledare, men eftersom Emma fick andra uppdrag inom kommunen och var tvungen att sluta så fick jag, Jenny Magnell, ta över rollen som projektledare.

På Fyren Ekalmen är vi en grupp pedagoger som bedriver detta projekt tillsammans. Alla i gruppen brinner för en ökad hälsa och för att skapa bra förutsättningar för inlärning genom ökad mängd fysisk aktivitet.

Berätta mer om vad "Fyren främjar fysisk förmåga" innebär i er verksamhet.

Inom projektet har vi skapat rörelsehörnor där barnen kan röra sig under korta stunder för att öka hjärnans koncentration. Vi har även infört aktiva basrum genom att ha flera aktiva rörelsepauser varje dag samt skapat fler möjligheter för eleverna att kunna stå upp och arbeta. För att stimulera hjärnan genom mindre rörelser har vi köpt in balanskuddar som elever vid behov kan sitta eller stå på. För eleverna i åk F-3 har vi infört ett rörelsepass i veckan utöver idrottsundervisningen och för åk 4-5 har vi infört ett pulspass i veckan utöver idrottsundervisningen. Vi har också utvecklat rastverksamheten genom att ha rastlekvärdar som anordnar styrda lekar där alla får vara med.

Under vårterminen hade vi en hälsovecka där alla ämnen fokuserade på fysisk, psykisk och social hälsa. Eleverna fick lära sig mer om kost, fysisk aktivitet, sömn, avslappning och hur de kan påverka sin egen hjärna och inlärningsförmåga genom att vara mer fysiskt aktiv. Under veckan fick eleverna också prova på olika aktiviteter såsom avslappning, massage, street-dance och aikido. Vi schemalade också extra mycket fysisk aktivitet under veckan, både inomhus och utomhus. Veckan inleddes med introduktion av veckan samt en gemensam frukost och avslutades med ”Fyrenvasan” där alla elever fick springa eller åka skidor. Självklart fick de dricka blåbärssoppa och alla elever fick varsin vattenflaska vid målgång.

Vad tycker elever och pedagoger på skolan om projektet?

Vi arbetar just nu med att utvärdera våra rörelsehörnor för att anpassa dem efter vad våra elever tycker om. Utvärderingen av hälsoveckan visar att såväl elever som pedagoger upplevde veckan som positiv och det är något vi kommer införa som en återkommande aktivitet. Många elever önskar också mer fysisk aktivitet, vilket vi tar med oss i det framtida arbetet. Vi har också utfört utvärdering vid inledningen av projektet och kommer att följa upp den längre fram när projektet har pågått under ett år.

Hur går ni vidare? Vad är nästa steg?

Projektet startade under höstterminen och har under läsåret vuxit och utvecklats allt mer. Våra ambitioner är att projektet ska övergå till att vara implementerat i undervisningen och till slut vara en ordinarie del av Fyren Ekalmens skola. Vi jobbar nu med att hitta olika sätt att införa ökad fysisk aktivitet på ett sätt som stimulerar och lockar våra elever till att själva ta egna initiativ till att röra på sig.

Det är ett stort jobb att planera, genomföra och bedriva ett projekt och vår ambition är att ständigt utveckla och göra nya inslag för att få variation. Vi vill också fortsätta att variera och utveckla våra rörelsehörnor för att få de mer attraktiva. Vi har under våren haft ett träningspass med elever och vårdnadshavare, vilket vi kommer att fortsätta jobba med. Ett annat utvecklingsområde är också att utveckla friskvården för personalen på skolan, vilket vi ska göra genom att införa 30 minuter friskvård varje vecka. Det kommer att ske genom att ha ett träningspass i veckan för personalen. Passen ska planeras och ledas av frivilliga pedagoger som tycker att det är roligt.

Om andra skulle vilja gå i era fotspår och göra något liknande, vad är då viktigt att tänka på?

Det är en stor utmaning att få med all personal i samma tänk och många pedagoger behöver kliva ur sin bekvämlighetszon för att vara en bra förebild för eleverna. På Fyren har detta gått jättebra och vi i projektgruppen upplever stort stöd från såväl ledningen som från övrig personal. Det som är viktigt att tänka på är dock att allt ska få ta tid. Det är lätt hänt att man vill komma igång direkt och därför tar beslut som inte alltid blir så bra. Istället har vi försökt att jobba igenom en väl utarbetad grundtanke och har jobbat igenom några saker i taget.

Jenny Magnell, projektledare

Det är också en fördel om man är flera personer som brinner för hälsa och som vill driva och utveckla arbetet tillsammans, så att det inte faller på att inget rullar när den drivande personen är borta. Det funkar bra på vår skola, då vi är pedagoger från olika yrkeskategorier och arbetslag och därför kan komplettera varandra och dela på ansvaret. Allt behöver inte heller kosta pengar, så ett arbete utan att få bidrag är fullt möjligt. Att öka rörelsen i klassrummet är ett enkelt sätt att öka eleverna fysiska aktivitet under skoldagen. Enkla tips är att dansa till Just Dance, göra olika övningar för att träna motorik, styrka och kondition där endast en liten yta behövs. Ta hjälp av eleverna och övrig personal på skolan och anpassa genomförandet efter respektive grupp.

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: