Discover by Örebro – digitalt pilotprojektet mellan Trainstation och Örebro kommuns grundskolor

I höst går Örebro kommuns grundskolor in i pilotprojektet Discover by Örebro. Ett antal rektorer, huvudlärspridare och ämneslärare kommer att få ta del av ett utbildningsprogram som syftar till att skapa trygghet, väcka upptäckarglädje och öka medarbetarnas digitala kunskaper. För att få reda på lite mer om pilotprojektet skickade vi över några frågor till Johan Cedermark, till vardags projektledare på Trainstation och den som är pedagogiskt ansvarig för Labb-delen av Discover by Örebro.

Johan Cedermark

Hej Johan! Kan du berätta lite om hur upplägget för projektet kommer att se ut?

– Discover by Örebro är en satsning för att skapa trygghet, lust och kraft runt digitaliseringens möjligheter i Örebro Kommun. Projektet startar 2021 med ett pilotår där syftet är att förstå och undersöka behoven ute bland kommunens medarbetare runt digitalisering och hur vi tillsammans kan skapa trygghet, lust och innovation. Förvaltningschefer har fått lämna in önskemål om deltagande för just deras verksamheter och utifrån det har specifika målgrupper valts ut. Just pedagoger tillhör en av målgrupperna för hösten 2021. Pilotåret kommer bland annat innehålla ett labb på Trainstations anläggning i Vivalla där olika grupper kommer att få labba, inspireras och jobba tillsammans med handledare i labbet. Detta för att tillsammans upptäcka behov och hur de kan tillgodoses för att skapa värde för de vi finns till för.

Varför ska man som ämneslärare söka till projektet?

– Det är en chans att tillsammans med andra nyfikna pedagoger upptäcka nya möjligheter och vägar för att skapa både en bättre arbetsmiljö och större värde för elever och föräldrar. En chans att på ett tryggt och lustfyllt sätt upptäcka den kraft som digitaliseringen är.

Vad ser du för vinster med arbetssättet?

– Digitalisering är mycket mer än bara teknik, det är ett förhållningssätt där man tillsammans gränslöst och kostnadseffektivt kan nyttja många människors insikter och lärdomar. Digitaliseringen går fort och att tillsammans få ge sig ut på upptäcksfärd, få labba och prova sig fram ger goda resultat. Att få träffa andra som har lyckats och inspirera varandra hoppas kan skapa både den trygghet och lust som behövs för att våga testa nya vägar mitt i vardagen.

Hur kan projektet bidra till ökad måluppfyllelse?

– Genom att vi tillför ny inspiration till vad som har fungerat på andra ställen, ökar kompetens och kunskap på det här området och följer upp.

Vad ser du personligen mest fram emot med projektet?

– Att få bidra med inspiration och kunskap, men kanske ännu mer att få ta del av det som görs i verkligheten för att kunna lyfta fram och tillsammans skapa en större kraft och rörelse framåt.

Fakta Discover by Örebro

Pilotprojektet Discover by Örebro har som uppdrag att skapa trygghet, väcka upptäckarglädje och öka medarbetarnas digitala kunskaper. Det är ett utbildningsprogram där medarbetare får kompetensutveckling i digitala frågor och i kommunens digitala verktyg.

Syfte med pilotprojektet är ta fram metoder som fungerar i klassrummet genom att föra in nya kunskaper och idéer och tillsammans skapa en trygg och lustfylld grund för ett fortsatt labbande och lärande.

Förvaltningen förskola och skola deltar i projektet under hösten 2021.

Upplägg på pilotprojektet


Deltagare i pilotprojektet kommer att vara:

  • grundskolans huvudlärspridare (14 personer)
  • referensgrupp rektorer för digitalisering i grundskolan (7 personer)
  • ämneslärare åk F-9 som rektorer väljer utifrån ämnesbehörighet och intresse.
    (12-19 personer) 

Maximalt 10 personer i varje grupp. Ämnesinriktningarna kommer att vara:

  • matematik
  • svenska/svenska som andraspråk (sva)
  • bild
  • musik

Rektor, tillsammans med berörda lärare och huvudlärspridare lär sig genom kreativt skapande och deltagarna får sedan i uppdrag att sprida kunskapen vidare på den egna skolenheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: