Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Samarbete för ökad kvalité mellan Sveaskolan och Eklundaskolan

Samarbete för ökad kvalité mellan Sveaskolan och Eklundaskolan

Sveaskolan och Eklundaskolan har inlett ett samarbete för att systematisera och synkronisera kvalitetsarbetet på skolorna. Syftet är att få en enhetlig syn på kvalitetsarbete, skapa en gemensam begreppsbas samt att dra synergieffekter av varandras arbete för att nå ökad måluppfyllelse. Topp 25 2025 har möjliggjort denna satsning som nu tar nästa steg.

Eklundsskolan och Sveaskolan

Vi träffar Anna Lindquist, rektor på Eklundaskolan och Anders Carlsson, rektor på Sveaskolan för att prata om hur deras gemensamma satsning gått och hur de ser på framtiden. Båda ser tydliga vinster i samarbetet när det gäller kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och skapande av gemensam begreppsbas inom olika områden. Lokalmässigt huserar just nu Eklandaskolan i nybyggda Änglandaskolan. Sveaskolan finns kvar i sina gamla lokaler.

- Hösten 2020 ska vi in i den nya skolan: Svealundsskolan och det ser vi fram emot jättemycket, säger Anna Lindquist.

- Vi på Sveaskolan längtar till något nytt, säger Anders Carlsson som för närvarande sitter i en sliten skola och hoppas på beslut som öppnar upp för ytterligare samarbete med exempelvis Eklundaskolan.

Tre forskare knutna till skolan

Utifrån ansökan och de vinningar rektorerna tror skolorna kan göra av varandras verksamheter, vill både Anna och Anders, få en ökad samsyn mellan skolorna. Tre forskare knöts till kvalitetsarbetet med hjälp av pengar från satsningen topp 25 2025. Forskarna Jan Håkansson, Martin Rogberg och Niclas Rönnström, hjälper de båda rektorerna och personalen i arbetet framåt. Forskarna är knutna till Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.

- De är våra kritiska vänner som hela tiden ställer krav. Vi rektorer träffar Martin och Niklas en gång i månaden och får mycket feedback och hjälp i vårt arbete. Vi kände att det vi gör måste vila på beprövad erfarenhet och forskning , säger Anders

- Det känns oerhört privilegierat att ha så framstående forskare knutna till lilla oss, fortsätter Anna

Processgrupp som träffas kontinuerligt

Att få in forskning i processen var viktigt men snart insåg de båda rektorerna att grunden var tvungen att byggas först. Fokus har därför sedan hösten 2017 legat på undervisning och vad som händer i klassrummet och där har Jan Håkanssons bok “utmärkt undervisning” fungerat som en gemensam diskussionsbas i det kollegiala lärandet. En processgrupp har också bildats som jobbar kontinuerligt tillsammans. Genom att skapa en gemensam bas och samförståelse blir arbetet kring systematik och förståelsen för utvecklingsområden och förbättringsområden tydligare vilket leder till nytänkande och lusten att prova nytt vilket i sin tur bör gagna elevernas måluppfyllelse.

Anders och Anna sitter på två stolar

Anders Carlsson och Anna Lindquist

Nästa steg, som skolorna nu går in i, handlar om ledarskapet. Det gäller att pedagogerna intar ett kritiskt förhållningsätt och att hela professionen utmanar sig själva. Jan Håkanssons bok “utmärkt ledarskap” kommer fungera som utgångspunkt för diskussioner när pedagogerna träffas.

- Vi vill att pedagogerna genom träffarna hjälper varandra, reflekterar och hittar ett gemensamt förhållningssätt. Vi vill också skapa likvärdig förståelse och en systematik i ifrågasättandet, berättar Anna Lindquist.

Via ett arbete vilande på beprövad erfarenhet och forskning vill man bygga förutsättningar för en god lärmiljö och ökad måluppfyllelse för eleverna. Fattas sedan ett politiskt beslut som möjliggör ett ökat samarbete så anser de båda rektorerna att de står väl rustade med flera viktiga bitar på plats.

- Det vi gör nu ska genomsyra våra organisationer. Det kollegiala lärandet i stora grupperingar ställer stora krav men jag tror att vi har en bra beredskap inför detta med tanke på det jobb vi gjort och det vi kommer göra, avslutar Anders Carlsson

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se