Gå till innehåll

Nya Karlslundsskolan har rörelsen i fokus

Vi besöker en skola fylld av rörelse. Nya Karlslundsskolan med tydlig Idrott och hälsa inriktning, har sedan några år en övergripande plan kring rörelse under hela skoldagen. Som ett led i detta bjuder skolan in till workshop för att sprida sitt "rörelsebudskap".

Skolgårdsdisco

Skolgårdsdisco pågår och det är fyllt med rörelse på skolgården

Sara Grundel är skolans profilutvecklare när det gäller rörelse under hela skoldagen. Uppdraget är tredelat och vänder sig mot eleverna, personalen och mot skolans tre idrottsfördjupningar. Sara har haft uppdraget sedan 2017 och mycket har hänt sedan dess. Skolan har blivit utsedda som Sveriges piggaste klassrum 2018, workshops varje termin och föreläsningar ute på andra skolor, erbjuds också.

- Första delen rör personalen. Det är viktigt att en grund läggs i personalen och att vi är goda förebilder gentemot eleverna, säger Sara Grundel.
Personalen erbjuds gruppträningspass efter arbetstid och på studiedagar läggs obligatoriska rörelsepass in. För att uppmana till att delat ännu mer på passen har skolan infört en så kallad "Premietrappa" där personalen samlar poäng per genomfört pass och erhåller olika pris.
- Det är så häftigt när vi ses och tränar tillsammans - vi umgås på ett annat sätt och stärker verkligen sammanhållningen, säger Sara.

Årskurs 6 har idrott varje dag

Den andra delen rör de idrottsfördjupningar skolan har för åk 4-6. Här får eleverna välja en mängd olika fysiska aktiviteter som genomförs både i olika grupper och gemensamt.

Det tredje delen rör alla elever och hela skolans rörelse. F-3 och åk 6 har morgonpuls varje morgon. Det innebär att årskurs 6 har idrott varje dag och åk 4-5 fyra dagar i veckan. Skolan erbjuder också pulspass och frukost innan nationella prov och regelbunden utomhuspedagogik Eleverna har också ett hälsoråd och får sätta egna hälsomål varje termin. Rörelsepauser ingår som en naturlig del i alla lektioner, man har flexibla klassrumslösningar, skolgårdsdiscon och jobbar med ett aktivt fritids. Alla elever får också genomgå motoriktest som sedan följs upp och elever som behöver träna mer erbjuds extra idrott.

- Precis som det erbjuds extra matematik om en elev har svårigheter, måste det också erbjudas extra idrott för de som behöver det, säger Sara Grundel.

Lärarna på väg ut för skolgårdsdisco!

En viktigt del för skolan är också att sprida sitt budskap om mer rörelse under skoldagen och "piggare klassrum". Föreläsningar anordnas ute på olika skolor dessutom anordnas en workshop en gång på er termin.

Vi var på plats när skolans andra workshop gick av stapeln en lite kall men solig höstdag i början på oktober. Deltagarna fick delta i ett skolgårdsdisco med efterföljande aktiviteter, utomhuspedagogik, och olika motorikövningar. Detta varvades sedan med olika föreläsningar och diskussioner i grupper. Även besök i elevernas anpassade klassrum, stod på programmet.

Vill sprida sitt budskap

- Vi vill sprida vårt budskap och vi ser dessa workshops som ett utmärkt tillfälle för det. Pengarna vi får in används för att köpa in saker till våra klassrum och utveckla verksamheten, säger Andreas Levi, skolchef.

- Vi tycker att vår skola är jättebra och vi vill ju sprida detta till andra. När vi har dessa workshopdagar får vi också möjligheten att lyssna in andra, säger Sara Grundel, som i sin roll som profilutvecklare, arbetat fram träffarna och utformat innehållet.

Deltagarna i workshopen tittar intresserat på

Vi pratar med pedagogerna Sofia Larsson från SIMA folkhögskola, Maria Karlsson, Viktoriaskolan som båda har fått med sig mycket från dagen och nu bara vill hem och sätta igång med mer rörelse på sina skolor. Skolgårdens utformning, de anpassningsbara klassrummen och pulsträningen är några av de saker som intresserat mest. Maria ser också nycklar till att detta ska fungera på skolan:

- Man måste få med personalen på tåget och där måste ledningen vara tydlig. Det måste till ett annat synsätt där rörelsen står fokus och det är något Nya Karlslundsskolan verkligen har lyckats med.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Rektor Elenor Nordén Karlsson, skolchef Andreas Levi och profilutvecklare Sara Grundel

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se