Gå till innehåll

Nya Änglandaskolan – hur blev det?

I augusti 2018 slog portarna upp till den nybyggda Änglandaskolan. En modern skola med en ny syn på undervisning. Åtta månader senare – hur blev det?

Änglandaskolan

En skola som är byggd för att vara inkluderande och att det finns lokaler som är integrerade och mer anpassade till elever med särskilda behov. En skola utan korridorer men med hemvister där de olika lokalerna skapar varierande lärmiljöer för elever. En skola också med fokus på samarbete och kollegialt lärande där pedagoger tillsammans ansvarar för undervisningen. En skola med en ny syn på undervisning där skolans uppbyggnad och funktionalitet hjälper och underlättar för elever och pedagoger.

Änglandaskolan hade stora visioner när den slog upp portarna hösten 2018. Vi är nyfikna om allt blev som det skulle? Vilka lärdomar kan skolan dra efter åtta månader? Vi satte oss ner med rektor Gustaf Brandell för att höra hans reflektioner kring den första tiden. En tid som har präglats av en hel del förändringar och justeringar av lokaler och kringfaciliteter, men också ett nytt sätt att undervisa som växer fram i de nya lokalerna.

Gustaf Brandell

Gustaf Brandell är rektor för F-3 och fritidshem

– Det är lite frustrerande att få lägga så mycket tid på lokaljusteringar, medger Gustaf Brandell som ändå vill lyfta fram alla de positiva aspekter som skolan gett.

– Ett nytt sätt att undervisa har växt fram där teamet står i fokus och samarbetet mellan pedagogerna är centralt. Eleverna har större helhet i sin undervisning än tidigare.

Stort fokus på ledarskapet

Något som fanns farhågor om när skolan byggdes, var kring hur pedagogernas ledarskap skulle påverkas av de olika rummen och den korridorlösa skolan. Just ledarskapet har det funnits mycket fokus kring och skolan har lagt mycket tid på att stärka pedagogerna där. Gustaf Brandell lyfter det kollegiala arbetet som en viktig punkt – där lärarna undervisar en elevgrupp tillsammans.

– Läraren är inte själv utan hela tiden ett team och det stärker pedagogerna och de själva är jättenöjda med det.

Rent praktiskt kan det gå till så att en lärargrupp jobbar med ett lärandemål i alla rum på hemvisten. Rummen är utrustade på olika sätt och målet kan angripas från olika håll av olika pedagoger. En grupp är hos en pedagog för att sedan vandra vidare till nästa och där ha fokus på samma mål.

Mycket tid har också lagts på auskultation och besök mellan hemvisterna för att stärka ledarskapet och få en skola som håller ihop mer.

– Det var viktigt att hemvisterna inte blir som sju skolor i en utan att det finns en gemensam röd tråd.

Skolgården viktig

Hur har skolans utformning påverkat elevernas studiero och trygghet? Så här åtta månader sedan skolan byggdes, är det för tidigt att dra några större slutsatser men Gustaf Brandell tycker sig snarare se en mängd positiva effekter.

– Skolgården är viktig för eleverna och bidrar med så mycket. Trygghetsteamet har fått mindre på sitt bord efter flytten och det är färre fall av kränkande behandling, fortsätter han.

Basrummen är inredda för att passa olika individer

– När det gäller studiero är det skiftande från hemvist till hemvist. Det är överlag bra och vi har jobbat systematiskt med studieron. Det har dock varit utmaningar med bland annat många elever i en del av hemvisterna.

En anledning till detta är att skolan också inrymmer Eklundaskolans elever – fram till att den skolan blir klar. Det har gjort att det är fler elever (cirka700 st) än de 525 st den byggdes för.

Gustafs första tid på skolan har också innefattat mycket justeringar och ombyggnationer såväl inomhus och utomhus. En jättelik sandlåda anlades precis vid ingången och det medförde mycket sand i lokalerna – något som nu åtgärdas. De stora glaspartierna i skolan togs också bort och ersattes av höga plywoodskivor då säkerheten inte kunde garanteras. Här kommer skivorna bytas ut under sommaren.

Om du skulle få göra om samma resa igen och bygga en ny skola, skulle du göra något annorlunda då?

– Två saker. Jag skulle satsa ännu mer på ledarskapet i hemvisterna. Ge lärarna mer tid att utveckla det ledarskap som behövs i en nybyggd skola med nya förutsättningar. Dessutom skulle jag vilja ha skolan på plats innan vi beställer allt som ska finnas i den, till exempel möbler och teknik.

Vi lämnar skolan med en härlig känsla av både och driv och engagemang hos en skolledning och lärarkår som vill hitta en undervisning som passar varje individ. I de nybyggda lokalerna finns förutsättningarna för detta men skalet måste fyllas med innehåll och där har skolan inlett en resa som känns mycket intressant.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Bild från änglandaskolan

Audiotoriet använda flitigt av pedagoger och elever

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se