Gå till innehåll

MI - för att eleven ska äga samtalet

Engelbrektsskolan jobbar sedan ett tid tillbaka med MI - motiverande intervjuer. Bakgrunden är skolan kände ett behov av att stärka samtalsklimatet och få personalen trygga i de samtal som hela tiden sker i skolan. Det som är naturligt i andra branscher med mycket utbildning kring möten och samtal, är inte lika självklart för skolpersonal. MI syftar till uppmärksamma och förstärka det som leder i en positiv riktning i samtalet som sker.

Tre kvinnor står uppställda på rad

Annika Tholster, Emma Gabrielsson och Liza Undemar

Vi träffar Annika Tholster, kurator, Emma Gabrielsson, biträdande rektor och Liza Undemar, lärare för att få veta mer om skolan satsning på MI - motiverande intervjuer. Metoden bygger på att ha ett empatiskt förhållningssätt och ett reflektivt lyssnande. Det handlar om att uppmärksamma och förstärka det som leder i en positiv riktning.

I MI skapas ett samtalsklimat som gör att den man möter oavsett om det är en kollega, en elev eller en vårdnadshavare kan utforska sitt sätt att tänka och därigenom utvidga sina perspektiv och hitta nya lösningar på sina problem. Genom MI får eleven verktyg att ta kontroll över sin egen situation.

All personal går kurs

Engelbrektsskolan sökte pengar i kommunens satsning "Topp25, 2025 - skolutveckling tillsammans", för att kunna möjliggöra utbildning och kurser för personalen. Skolan såg det som centralt att all personal skulle vara delaktiga i satsningen. Därför har alla genomgått en 4-dagars kurs om MI. Vissa utmaningar har skolan stött på i detta, framför allt när det gäller rent organisatoriska frågor.

- Vi har en väldigt bra schemaläggare, ler Emma Gabrielsson som tillsammans med Liza och Annika samt övrig skolledning, nu jobbar för att implementera alla tankar kring MI på skolan.

- Coachgrupper håller på att bildas. De kommer utbildas i en fördjupningsdag för att hålla projektet levande och bibehålla det vi skapat men också för att ytterligare anpassa formen efter just vår skola, fortsätter Emma.

Två gubbar som pratar

Överlag är utvärderingarna från lärarna mycket positiv. Många lyfter att det blir en mer tydlighet och trygghet i samtal med elever och vårdnadshavare och att det har skapats ett nytt förhållningssätt när det gäller möten och samtal.

- Det handlar ju mycket om att sätta eleven i fokus och att eleven själv får äga sitt eget möte. Det gäller som lärare att ha tålamod, ställa öppna fråga och vänta in. Målet är ju slutligen att skapa motivation hos eleven för att hen sak kunna ta steg framåt, berättar Annika Tholster.

- Det känns också som att man får större insikt om sig själv och sitt beteenden. Det är väldigt nyttigt då det ofta är svårt att förändra, säger Liza Undemar.

Finns det då tid i skolan för dessa samtal?

- Ofta är det elevhälsoteamet som har chansen till de lite längre samtalen, lärarna har ofta inte den möjligheten. Samtidigt ger MI oss verktygen även för korta möten där det är viktigt att plantera saker hos eleven som också får chansen att verkligen tänka efter till nästa gång man ses, berättar Emma Gabrielsson.

Motiverande samtal används på skolan i flera olika former. Skolan lyfter metoden som ett hjälpmedel vid:

  • Utvecklingssamtal
  • Elevvårdskonferenser
  • Konflikthantering
  • Handledning
  • Samtal med föräldrar
  • Dagliga möten

Annika, Liza och Emma lyfter också vikten av kollegiala lärandet i jobbet med MI. I olika situationer handlar det om att hjälpa varandra för att nå bästa resultat. Här ser också skolan det som väldigt viktigt att hela personalen är involverad för att alla ska kunna hjälpa och stötta varandra i arbetet med möta eleverna på bästa sätt.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se