Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Learning study och pulsträning för att höja måluppfyllelsen på Adolfsbergsskolan

Learning study och pulsträning för att höja måluppfyllelsen på Adolfsbergsskolan

Under vårterminen 2018 startade ett pilotprojekt på Adolfsbergsskolan F-6 med målsättningen att kombinera pulshöjande aktivitet med metoden Learning study i ämnet matematik för att höja elevernas måluppfyllelse och öka deras fysiska och psykiska välbefinnande. Under Örebro kommuns kvalitetskonferens "Mycket bättre tillsammans" berättade rektor Victoria Svensson och idrottslärarna Lotta Nilsson och Bengt Andersson mer om projektet.

lärare skriver på tavlan

”Ett försök att utveckla lärare och elevers lärande” - under den devisen sökte Adolfsbergsskolan pengar i projektet skolutveckling tillsammans topp 25 2025. Syftet med pilotprojektet i sin helhet:

”Kan lärare utveckla sitt kollegiala lärande samtidigt som eleverna kan öka sin kunskapsinhämtning bland annat gällande området programmering i matematik och teknik med hjälp av metoden Learning study i kombination med pulshöjande aktivitet”?

Utifrån detta var målet att eleverna upplever en ökad koncentrationsförmåga gällande bland annat ämnet matematik efter en pulshöjande aktivitet . Att med hjälp av pulshöjande aktivitet skapa ökade förutsättningar för inlärning i klassrummet och bättre studieresultat.

learning study

Figur från Pedagog Malmö

- Vi jobbade mot att denna kombination av learning study och pulsträning, skulle öka elevernas måluppfyllelse, säger Victoria Svensson som var rektor på skolan under inledningen av projektet men som efter sommaren 2018 lämnade för andra uppdrag.

Learning study kommer från Asien och bygger på kollegialt lärande mellan kollegor. Man försöker nå undervisningens kärna genom att kollegialt planera, genomföra och utvädera undervisningen. Det är sedan en grupps undervisning som utvärderas i olika steg. För att kunna genomföra detta valde skolan att satsa på längre möten varje vecka där lärarna fick 10% nedsättning i tid. Detta för att verkligen få till reflelektion och diskussion. Lärarna i matematik på skolan var de som valdes ut för att jobb med Learnng study.

Pulsprojekt med forskningsstöd

Den andra delen i projektet handlar om pulshöjande aktivitet och idrottslärarna Bengt Andersson och Lotta Nilsson blev ansvariga. Enligt forskningen i dag så har barns fysiska aktivitet minskat med 24 % de senaste 10 åren. Enligt WHO (Folkhälsan 2016) så ska skolelever i åldern 7-18 år vara i rörelse två timmar dagligen och ej sitta still i mer än två timmar åt gången.

- Dessutom visar forskning att hjärnan är det organ som påverkas mest av rörelse, mer än hjärta/lungor t.ex., berättar Bengt Andersson som också hänvisar till studier där elever som rörde sig 20 minuter om dagen ökade sina resultat med 60% i jämförelse med elever som var stillasittande. Idrottslärarnas förhoppning var därför att pulsträningen skulle bidra till ökad koncentration och i förlängningen högre måluppfyllelse.

I början av terminen fick eleverna svara på en enkät gällande sitt mående (förtest). Vid jul gör eleverna samma enkät igen. Elevernas lärare är också med i processen och reflekterar samt utvärderar om de upplever någon skillnad på elevernas mående och/eller prestationer.

I dagsläget har eleverna i projektet pulsträning 1-3 dagar i veckan.

- Vi kör nu 45 elever från åk 6 på morgonen som har pulsträning 20 minuter, berättar Lotta Nilsson.

70-90 % av maxpuls under aktiviteten

När eleverna kommer på morgonen, sätter de på sig en pulssensor och kan se sin puls på en TV-skärm. Under aktiviteten ska eleverna ligga på 70-90 % av maxpuls under minst 10 minuter.

topp 25

- Vi ser redan fördelar. Det är lugnare, eleverna umgås mer över klassgränserna och eleverna är mer medvetna om sin egen hälsa , säger Lotta Nilsson som också upptäckt några utmaningar:

- I förlängningen behöver vi nå fler elever och viktigt att nå dom som behöver rörelsen mest. Frukost och sömn är två andra aspekter som är viktiga att jobba och prata om med eleverna i samband med träningen och för att skolan ska fungera så bra som möjligt, avslutar Lotta Nilsson.

/Mikael Kindgren redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se