Gå till innehåll

Waldorfförskolan Linden – med leken i centrum

Den fria leken är viktig på Waldorfförskolan Linden. En lek med ramar men skapade av barnen själva.

Pedagog Örebro hängde med ut i skogen för ännu ett lekpass och passade på att fråga mer om pedagogiken och upplägget på verksamheten.

Eld som brinner

Det är fredag. Barnens väskor är packade, smörgåsarna fixade och veden hämtad ur boden. Utedag väntar på Waldorfförskolan Linden och vi får möjlighet att följa med. Barnen går på led ut i den lummiga Sommarroskogen med målet att nå rastplatsen med fika runt elden och lek som självklara höjdpunkter.

Pedagogerna Helene Hellström och Rebecka Elliot leder gruppen framåt. När det är dags för lek är det den fria leken som står i centrum. Barnen är så hemma i den miljön så en mängd lekar tar fart direkt. Några samlar ormbunkar, några klättrar, några plockar bär, några hoppar och några bygger.

Leken ett centralt inslag

- Leken är det centrala inslaget i waldorfpedagogiken, den sägs vara livsnödvändig och enligt lekforskare den bästa grunden för mänsklig mognad. Vi pedagoger ska se till att skapa tid och rum både ute och inne för att ge barnen möjlighet att arbeta med sin lekutveckling. Leken bidrar bland annat till socialt övande där barnet får möjlighet att möta både sig själv och andra, kompromissa, bemästra olika känslor, omdömesförmåga, empati, språklig utveckling, öva sina fantasikrafter, motorisk utveckling, kreativitet, flexibilitet med mera, säger Helene Hellström som fortsätter:

Helene Hellström

Helene Hellström

- I leken har barnet möjlighet att förvandla saker och ting och låta nya världar uppstå! Inspirationen till leken hämtar barnet från de vuxnas värld, från verkligheten och härmar sina upplevelser. En återkommande rytm under dagen, veckan och året, skapar trygghet, vilket skapar förutsättningar för att lek ska kunna uppstå.

Pedagogerna jobbar mycket med hög närvaro i leken. Stöttar när det behövs, finns alltid nära eller i närheten och visar och ger förslag.

Utemiljön runt förskolan hjälper verkligen till att skapa leklust. Den stora skogen ligger precis bredvid och förskolan har desstom en stor park med mängder av roliga aktiviteter att välja mellan för barnen. Utevistelsen är en naturlig del under hela veckan - Rebecka Elliot berättar mer om upplägget:

- Varje dag är vi ute, varannan dag i skogen och varannan på gården. Vi är inne några timmar mitt på dagen annars är vi ute.

Båda trivs väldigt bra

Helene och Rebecka har lite olika bakgrund och kan därför berätta om verksamheten från lite olika synvinklar. Helene har jobbat på Linden i 20 år medan Rebecka är relativt ny (började i februari). Båda trivs som fisken i vattnet på sitt jobb och de lyfter fram några anledningar till det:

  • Små barngrupper
  • Rofyllt, lite konflikter
  • Tydliga rutiner som skapar trygghet
  • Ute mycket
  • Mycket lek

Den lugna miljön märker vi också av under vårt besök. De små barngrupperna gör dessutom att pedagogerna kan ge mycket tid till varje barn. Just små barngrupper är en central del i Waldorpedagogoiken för att barnen ska bli sedda, bejakade och kärleksfullt bemötta av pedagogerna. Olika upplevelser är också viktiga i pedagogiken då sinnena stimuleras, vilket främjar barnens utveckling. Andra saker som lyfts fram i pedagogiken är rytm och regelbundenhet, att följa årstiderna, kontinuitet bland personalen, ekologisk och vegetarisk mat, vikten av att vara en god förebild och det praktiska lärandet.

Mycket följer ett tydligt mönster

Mycket på förskolan följer ett tydligt mönster. Barnens utveckling följer enligt Waldorfpedagogiken, vissa generella drag, som måste tas hänsyn till. Arbetet följer en tydlig rytm där aktiviteterna är återkommande för att skapa en trygghet mot barnen. Upprepning är viktigt för att befästa barnens inre bilder och förståelse för ord, uttryck, begrepp och omvärlden.

Aktiviteterna följer också årstidernas växlingar på ett tydligt sätt till exempel när det gäller sagor, sånger, samlingar och fester vid årets högtider.

- Jag gillar att allt är återkommande som teman, det skapar verkligen trygghet hos barnen, säger Helene Hellström.

Rebecka Elliot

Rebecka Elliot

- Rytmen bär oss framåt, var har väldigt fasta rutiner och jag upplever också att det blir en trygghet för barnen, fyller Rebecka Elliot i med.

Under vår dag på plats är det tydligt att leken står i centrum. Att förskolan kallas "lekskola" av vissa kan vi verkligen förstå. Leken ska skapas av barnen själva och ska vara fri.

Naturmaterial går före färdiga produkter så långt det är möjligt för att utveckla fantasin hos barnen. Just skapandet blir väldigt kreativt och det blir tydligt att leken inte behöver några dyra attribut när vi ser barnen leka runtomkring oss i skogen.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se