Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Reviderad läroplan med ny titel - positivt tycker förskolorna på Öster

Reviderad läroplan med ny titel - positivt tycker förskolorna på Öster

Undervisning har fått större fokus, barnen ska utveckla adekvat digital kompetens och ska också lära sig om hållbar utveckling. Hur jobbar förskolorna med de nya skrivningarna i läroplanen - Lpfö18? För att få svaren besökte vi förskolan Junibacken och träffade utvecklingsledarna för förskolorna på Öster samt rektor Mona Hansen.

Utvecklingsledarna Katarina Andersson, Wadköping, Maria Jansson, Junibacken och Caroline Gustafsson, Fridensberg samt rektorn Mona Hansen

Förskolans läroplan har reviderats och fått en ny titel - Lpfö18. En hel del nya skrivningar och förändrad terminologi gör att förskolorna varit tvungna att se över sitt arbete och i vissa fall förändra sitt arbetssätt. Vi besöker förskolan Junibacken och möter en rektor och utvecklingsledare som är mycket nöjda med revideringen och som dessutom står trygga inför förändringarna.

- Vi är glada för en hel del förändringar då det områden där vi redan ligger långt framme, säger rektor Mona Hansen.

Ett stort fokus har legat på de nya skrivningarna om förskolans fokus på utbildning och undervisning. Begreppen har lagts till i Lpfö18 och diskussioner har förts i lärgrupper och på studiedagar, kring vad undervisningsbegreppet står för och hur det ska definieras på förskolan. Även på föräldramöten har begreppen varit en viktig punkt. Här har föräldrarna fått möjlighet att fundera kring vad det betyder för dem och hur de ser det i verksamheten.

"Undervisning ett laddat begrepp"

- Undervisning är ett sådant laddat begrepp, så det är viktigt att klargöra vad det handlar om, säger Caroline Gustafsson, utvecklingsledare på Fridensberg.

- Det kändes jätteviktigt att involvera föräldrarna i detta. Vi känner att det verkligen var en framgångsfaktor i detta arbete, fyller Maria Jansson som är utvecklingsledare på Junibacken.

En annan fråga som ständigt är aktuell och som debatterats flitigt i media, är skrivningarna om digital kompetens i förskolan. Barnen ska få "adekvat digital kompetens". Vad innebär då det?

- Det handlar ju om att använda de digitala verktygen som ett verktyg i alla processer där de kan användas för att upptäcka och undersöka, säger Caroline Gustafsson.

- Vi har ju hela tiden ett syfte med med användningen av våra digitala verktyg, säger Maria Jansson.

Det handlar inte om mer skärmtid, utan att använda de digitala verktygen i olika miljöer och projekt. Barnen är aktiva till exempel med kameror, paddor och webb-ägg som producenter och inte passiva konsumenter som stirrar på en skärm.

- Vi har jobbat en del med stop motion-film, där barnen filmat och satt ihop bilderna till en sekvens. Det blir fantastiska diskussioner om till exempel källkritik - är allt vi ser verkligen sant, säger Katarina Andersson, utvecklingsledare på förskolan Wadköping.

Junibacken ligger vackert belägen nära Stadsparken

Två skrivningar som rektor Mona Hansen vill lyfta fram, är delarna om hållbar utveckling och lekens betydelse. Här har förskolan i många år jobbat i projektform med dessa frågor och ligger väl framme när det gäller de nya skrivningarna.

"Leken är så viktig"

- Hållbar utveckling är redan som ett paraply över vår verksamhet. De nya skrivningarna bekräftar verkligen för oss att vi är på rätt väg, säger Mona Hansen som fortsätter:

- Leken är så viktig och jag blir glad över att del lyfts fram tydligare.

Monas titel är numera rektor och förskolechefens tid är förbi. Mycket ansvar ligger på just rektorn i ett förändring-och implementeringsarbete. Mona är tydlig med att det är hennes ansvar att skapa de absolut bästa förutsättningarna, för att förskolorna hon ansvarar för, ska lyckas.

Och utvecklingsledarna känner sig nöjda med arbetet och känner sig väl rustade när de nu jobbar med de nya skrivningarna. Samtidigt är de väl medvetna om att arbetet med läroplanen är ständigt pågående och att man aldrig är "klar".

Rektor Mona Hansen får också sista ordet som också får sammanfatta arbetet på förskolan där arbetssätt, projekt och innehåll ständigt diskuteras:

- Vi måste hela tiden ställa oss frågan vad vill vi skicka med våra barn in i framtiden? Det måste vara utgångspunkten i våra diskussioner. Revideringen av läroplanen är positiv och hjälper oss på vägen.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se