Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Örebro stad i fokus när förskolan Blåklinten är på demokratiuppdrag

Örebro stad i fokus när förskolan Blåklinten är på demokratiuppdrag

Barnskötaren Shady Kamel Ali

Barnskötaren Shady Kamel Ali berättar om hur barnen på förskolan Blåklinten jobbar med staden Örebro.

Örebro stad, demokrati, trygghet, frihet och barnens upplevelser står i centrum när förskolan Blåklinten ger sig ut på äventyr Örebro. Pingviner, Kenneth Nilsson, Stadsparken och Barnens trädgård är några saker som gjort stora intryck på barnen genom arbetets gång.

Förskolan Blåklinten har jobbat med temat staden under många år. Staden har gått som en röd tråd genom hela verksamheten och syftet är att barnen ska lära känna sitt Örebro via många upplevelser samt känna trygghet och delaktighet. Vi träffar barnskötaren Shady Kamel Ali som verkligen brinner för detta projekt som verkligen gett ringar på vattnet och som ger eleverna så mycket erfarenheter och upplevelser.

- Vi vill alltid att barnet ska stå i centrum - det är utgångspunkten för vårt arbete. De ska känna lust, glädje och meningsfullhet i sin stad. Demokrati är viktigt och något vi förmedlar i allt vi gör, säger Shady Kamel Ali.

Och just demokratins högborg, Rådhuset på Stortorget i Örebro, har blivit en central punkt för barnen på förskolan Blåklinten. Förskolan har varit på besök där och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson har blivit en viktig person för barnen.

- Vi tog kontakt med Kenneth Nilsson under våren 2018. Efter det har han varit på besök på vår förskola och vi har besökt honom i Rådhuset och barnen fick bland annat se sessionssalen. Kenneth såg våra barn som likvärdiga samhällsmedborgare, det är av den anledningen som han blivit en stor del av vårt projekt, berättar Shady Kamel Ali.

Pingvinen har blivit en vän

Förutom Kenneth Nilsson är det en annan figur som också gjort stort intryck på barnen - nämligen den Pingvinstaty som stod utanför Rådhuset men som numera är flyttad till Konsthallen. Pingvinen har blivit en vän som barnen på förskolan verkligen ömmar för. Pingvinen stod still och frös, tyckte barnen och fixade en mössa och en halsduk till den tappre. Pingvinen har också fått en egen låt "Pingvinerna rockar loss" där elever från Karolinska gymnasiet hjälper till att tonsätta texten. Låten ska sedan framföras på förskolans dag. Pingvinen har också gjort att Antarktis blivit ett fokusområde för barnen som fått svar på deras frågor om kontinenten från polarforskare.

På förskolans utflykter har också Stadsparken, kommunvapnet och Barnens trädgård i Karlslund, gjort stort intryck på barnen i Örebro stad. Det syns också när man rör sig runt på förskolan. Ute på gården finns en minivariant av Barnens trädgård och inomhus, på bilderna och i ateljéerna, syns spåren av barnens upptäckter i staden.

- Vi vill verkligen ge oss ut och upptäcka. Barnet ska hela tiden vara i centrum, vi är deras verktyg och ramar, men deras upplevelser ska stå i centrum, berättar Shady Kamel Ali.

Resorna till staden förbereds noga. Förskolan läser bland annat om barnens rättigheter och begreppet trygghet och frihet diskuteras mycket. Väl tillbaka har barnen en samlingsreflektion där bilder från besöken gås igenom och barnen dokumenterar. Barnen får ta del av varandras upplevelser, vilket är en viktig del. Arbetet slutar ofta i bilder och dokumentation eller i ateljén där saker framställs ur upplevelsen.

Barnen ska ta större plats

Staden, upplevelsen och demokrati är centrala begrepp. En viktig del som förskolan vill förmedla är att barnen får en naturlig plats i staden och får ta en större plats i det demokratiska samhället. Shady Kamel Ali uttrycker det via "att det är dags att staden gör plats för våra yngsta".

Framtidsplanerna handlar mycket om att fortsätta synas i vår stad och en ökad kontakt med politiker för att se hur barnens tankar och idéer kan tas tillvara och komma till uttryck i vår stad.

- Barnen ger uttryck för så mycket bra som vårt samhälle skulle växa av. Vi har en femåring som sa: "Världen handlar om att hjälpa varandra, tillsammans kan vi skapa en bättre värld", det tycker jag sammanfattar rätt bra, säger Shady Kamel Ali.

/Mikael Kindgren Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se