Gå till innehåll

Om Vägledande samspel - ICDP

Programmet Vägledande samspel (vs) utformades av två professorer, Henning Rye och Karsten Hundeide, för att stärka föräldrars relation till sina barn. Användningsområdet är idag spritt till förskola, skola, grundsärskola, BVC/MVC, familjecentraler, ledarskap, mottagande av nyanlända och äldrevård. Fokus är inriktat på ett respektfullt bemötande, empati och inkludering människor emellan, en förutsättning för barn och ungas lärande och utveckling.

Programmet har ett hälsofrämjande fokus, med syfte att stärka redan befintliga, utvecklande processer. Med utgångspunkt ibland annat utvecklingspsykologi, sociokulturell teori och neuroaffektiv teori sammanfattas några bärande punkter i mänsklig interaktion i tre dialoger som är grunden för programmet vägledande samspel (se bild nedan). Genom fördjupad kunskap och medvetenhet om dessa tre dialoger skapas goda förutsättningar för positivt och inkluderande samspel människor emellan.

Programmet är religiöst och politiskt ombundet och ingår i ett internationellt nätverk – ICDP International. 

ICDP. Tre samspelsteman

Sedan Örebro kommun initierade arbetet med vägledande samspel-ICDP år 2003 använder sig många förskolor i Örebro kommun av Vägledande samspel-ICDP som grund i mötet med barnen och människor emellan. Några skolor har också tagit fasta på programmet och använder det i skolans vardag som ett sätt att arbeta med skolans lärande- och demokratiuppdrag.

Filmer

Du kan välja att se filmerna med undertext.

ICDP- Introduktion

ICDP- De tre dialogerna

ICDP- Pedagogernas erfarenheter

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se