Gå till innehåll

Ledarutbildning i Vägledande samspel - ICDP

Ledarutbildning i vägledande samspel - ICDP med start hösten 2024!

Målgrupp:

Rektorer i förskola och skola samt verksamhetschefer inom kommunala verksamheter.

Omfattning och utbildningsmoment:

Utbildningen omfattar 7 halvdagar (fredagar, förmiddagar) under hösten 2024 samt två tillfällen vårterminen 2025.

Utbildningen ger kunskap om programmets centrala delar, dess förankring i teori samt forskning om vad som gynnar barns/elevers utveckling och lärande. Utbildningen fokuserar på ledarskap samt viktiga implementeringsprinciper för programmets genomslagskraft i verksamheten.

Utbildningen är kostnadsfri och deltagare får kursbok och annat material i utbildningen. Förutom föreläsningar och litteraturstudier bygger utbildningen på deltagarnas närvaro med egna reflektioner och erfarenheter som ledare.

Datum:

Under hösten 2024: 6/9, 4/10, 18/10, 15/11, 6/12.

Under våren 2025: 10/1, 7/2.

Lokal:

Tegelbruket. Lertagsgatan 2.

Antal deltagare:

Antal deltagare är begränsat till 16 st.

Utbildare:

Kristina Karlsson, enhetschef och Tua Larsson, psykolog.

Mer info om programmet Vägledande samspel-ICDP finns på Pedagog Örebro och på Stiftelsen ICDP:s hemsida

Vid frågor kontakta: Soile Leino soile.leino@orebro.se

Välkomna!

Sista anmälningsdag 14 juni.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se