Gå till innehåll

Ledarutbildning i Vägledande samspel - ICDP

Ledarutbildning i vägledande samspel - ICDP med start hösten 2023

Målgrupp:

Rektorer i förskola och skola samt verksamhetschefer inom kommunala verksamheter.

Omfattning och utbildningsmoment:

Utbildningen omfattar 7 halvdagar (förmiddagar) under hösten 2023/2024.

Utbildningen ger kunskap om programmets centrala delar, dess förankring i teori samt forskning om vad som gynnar barns/elevers utveckling och lärande. Utbildningen fokuserar på ledarskap samt viktiga implementeringsprinciper för programmets genomslagskraft i verksamheten.

Utbildningen är kostnadsfri och deltagare får kursbok och annat material i utbildningen. Förutom föreläsningar och litteraturstudier bygger utbildningen på deltagarnas närvaro med egna reflektioner och erfarenheter som ledare.

Datum:

Under hösten 2023: 8/9, 29/9, 27/10, 17/11, 8/12.

Under våren 2024: 19/1, 9/2.

Lokal:

Vi återkommer med lokal längre fram.

Antal deltagare:

Antal deltagare är begränsat till 16 st.

Utbildare:

Kristina Karlsson, enhetschef, Tua Larsson, psykolog och Lilian Berggren, psykolog.

Mer info om programmet Vägledande samspel-ICDP finns på Pedagog Örebro och på Stiftelsen ICDP:s hemsida

Vid frågor kontakta: Soile Leino soile.leino@orebro.se

Välkomna!

Denna utbildning är fullbokad.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se