Gå till innehåll

Här får du reda på vad som händer i Örebro inom språk- läs- och skrivutveckling. Det kan exempelvis vara nätverksträffar, kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser som arrangeras av Förskole- och grundskoleförvaltningen, Skolverket eller Regionalt utbildningscenter (RUC).

Svenska som andraspråk

Nätverksträffar Svenska som andraspråk riktar sig till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9. Än så länge finns inga nätverksträffar inplanerade för 2023.

Hitta språket – Hitta matematiken

Hitta språket – Hitta matematiken vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vid träffarna kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Språkdidaktiska nätverk (RUC) samordnas av Regionalt utbildningscentrum. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet presenteras och diskuteras. Ämnet varierar från gång till gång. Träffarna riktar sig till all personal inom förskola och skola, forskare, doktorander och lärarutbildare.
Mer information hittar du här! (Extern länk)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Erbjuder webbinarieserier under hösten 2023 för dig som arbetar i årskurs F-6 och vill utveckla din kompetens för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter.

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs F-3

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs 4-6

"Språkinlärning på olika villkor" – föreläsning med Annika Andersson

Onsdag 20 september kl. 16.15 erbjuder ILT Education en digital förelsning med Annika Andersson om språkinlärning på olika villkor.

Annika Andersson är docent i psykologi och innehar en position vid Linnéuniversitetet i Växjö som universitetslektor i svenska som andraspråk.

Mer information hittar du här! (Extern länk)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se