Gå till innehåll

Värdering av utländska betyg

Ungdomarna som kommer till Sverige har mer eller mindre färdiga utbildningar från hemlandet och det finns många frågor om hur de utbildningarna kan användas i det svenska skolsystemet. Här beskriver vi tänkbara exempel och hur betyg hanteras både nationellt och lokalt.

Eleven studerar inom Språkintroduktion eller annat introduktionsprogram och får sina kunskaper bedömda där genom ämnesundervisningen och läser samtidigt mot målen i svenska som andraspråk.

Betyg från grundskolan

Betygen tas emot och används i kartläggningen men omvandlas inte till svenska betyg. Eleven studerar inom grundskola eller Språkintroduktion eller annat introduktionsprogram och får sina kunskaper bedömda av lärarna där genom ämnesundervisningen och läser samtidigt mot målen i svenska som andraspråk.

Eleven får i undervisningen därmed en god chans att utveckla ett gott skolspråk inom respektive ämne.

En huvudman kan fatta ett annat beslut om hur ett grundskolebetyg från hemlandet ska värderas men i Örebro har kommunen som huvudman alltså beslutat att man inte försöker värdera dem utan eleven studerar som ovan.

Betyg från gymnasiet kan värderas via UHR

Helt avslutade gymnasiebetyg kan värderas av UHR mot högskolebehörighet. Om betyget ger rätt till universitetsstudier i hemlandet motsvarar det grundläggande behörighet i Sverige ( + SVA3, en och ma).

Läs mer om bedömning av utländska betyg på uhr.se.

Läs om bedömningshandboken på uhr.se.

Under värderingstiden läser eleven svenska som andraspråk.

Översättning av betyg

Eleven ombesörjer själv översättningen till svenska. Betyg på engelska, franska, tyska och spanska behöver inte översättas. Kontakta studie-och yrkesvägledare på SPRI för vidare information om översättning.

Det kan gälla en elev som har bott utomlands och läst svenska på distans.

Huvudmannen för utbildningen prövar om betygen kan anses motsvara behörigheten för utbildningen. Vid ansökan till årskurs 1 ska ansökan och betyg skickas till Gymnasieantagningen som sedan vidarebefordrar till aktuell huvudman för bedömning. För högre årskurs kontaktas ansvarig rektor för utbildningen.

De nordiska länderna har upprättat ett avtal med varandra som innebär, att elever med motsvarande slutbetyg kan söka till gymnasiet i andra nordiska länder. Det nordiska modersmålet bedöms motsvara svenska språket. Övriga behörighetskrav måste också vara uppfyllda.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se