Gå till innehåll

Här hittar du information kring lagar och förordningar när det gäller nyanlända och skolan. Lagstiftningen skiljer sig till viss del mellan grundskola och gymnasieskola.

Definition nyanländ

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Nyanlända i skollagen

Skollagen reglerar krav, rättigheter och skyldigheter för skolans alla verksamheter och skolformer.

Skolförordningen och gymnasieförordningen finns som ett komplement och där verksamhetens ansvar lyfts fram mer detaljerat. Tabellen nedan visar vad som särskilt gäller för våra nyanlända.

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål. /…/ Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska nås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen 3 kap. 3 §

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se