Gå till innehåll

Flerspråkighet, modersmålsundervisning och studiehandledning

Enheten för flerspråkighet (EFF) tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål för elever i alla skolor i Örebro. Här hittar du all information samlad samt material för undervisning och länkar till forskning.

Lärare som undervisar tre elever

Korta fakta – Enheten för flerspråkighet (EFF) i Örebro kommun

  • Uppdraget är att, enligt skollagen och Örebro kommuns riktlinjer, tillhandahålla modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i hela Örebro kommun, för elever på både fristående och kommunala grundskolor och gymnasier.
  • Har ett 40-tal anställda.
  • Har undervisning på cirka 35 olika språk.
  • Lokalerna finns på Engelbrektsskolan. Där finns expedition och lärarrum.

Flerspråkighet

Flerspråkighet, att behärska flera språk, är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Elever som ges möjlighet att utveckla sitt modersmål får goda förutsättningar för inlärning och utveckling av det svenska språket. Genom att utveckla sitt modersmål får eleven möjlighet att bli tvåspråkig fullt ut och bättre klara av även andra skolämnen.

Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan ansöka om att få modersmålsundervisning. Det är elevens rektor som fattar beslut om eleven är berättigad att läsa modersmål.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevens kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa eleven att utvecklas på bästa sätt mot utbildningens mål. Den elev som har behov av det ska få studiehandledning på sitt modersmål.

Kontakta Enheten för flerspråkighet:

enhetenflersprak@orebro.se
019-211000 (Örebro kommuns växel)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se