Gå till innehåll

Assisterande teknik för läs och skriv

Med assisterande teknik (AT) menas tekniska lösningar som kan hjälpa oss utföra en aktivitet, men också ge ökade förutsättningar att förstå eller utvecklas i ett område. Andra benämningar du kanske har hört är hjälpmedel eller assisterande verktyg. AT finns inom många områden, men på denna sida är fokus på AT för läs och skriv.

Vad? Information om assisterande teknik generellt och inbyggt i Office 365.

Hur? Läs och inspireras av innehållet på sidan, ladda ned dokumentet "KOM I GÅNG" och prova själv att använda dig av den assisterande teknik du tycker är lämplig.

Varför? Ökad tillgänglighet i undervisning för elever med och utan utmaningar med läs och skriv.

Vad? Information om assisterande teknik generellt och inbyggt i Office 365.

Varför? Ökad tillgänglighet i undervisning för elever med och utan utmaningar med läs och skriv.

Vem? Grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Inom Örebro har alla kommunala skolor tillgång till program som kan stötta elevers möjlighet att ta till sig och förmedla text. Dom vanligaste funktionerna inom AT för läs och skriv är möjlighet att få text uppläst (text-till-tal), att själv kunna diktera text (tal-till-text) och stöd med rättstavning. Längre ned på sidan kan du se på instruktionsvideos och lära dig mer om program som erbjuder dessa funktioner.

Vilka är hjälpta?

Elever med utmaningar inom läs- och skriv har ofta svårt att snabbt och effektivt avkoda texter vilket kan innebära att sekundära svårigheter i att förstå textens innehåll uppstår, eller så hinner de helt enkelt inte läsa den mängd text som förväntas. Liknande svårigheter uppstår vid skrivning då eleven kanske uttrycker sig med ett betydligt enklare språk i skrift än tal, eller skriver långsamt. För dessa elever kan AT vara en förutsättning för att hänga med i undervisningen på lika villkor som sina klasskompisar. Forskning har visat att AT kan användas för att stötta dessa elever i att bli mer självständiga, öka motivationen till skolarbete och även ge ökad möjlighet att möta och bekanta sig med skriftspråket.

Naturligtvis kan alla vara hjälpta av AT – prova till exempel att använda talsyntes för att lyssna på en text du skrivit för att få fatt i felaktigheter du missat med ögonen, använd diktering för att skriva ett svårstavat ord, eller lyssna på en text på ett annat språk för att få höra korrekt uttal! Som skola och lärare är det viktigt att jobba för en miljö där användning av AT är en naturlig del av undervisningen.

Film 1: Förberedelser i Word – skapa en anpassad flik

Film 2: Diktering och översättning i Word och Word online

Film 3: Uppläst text och översättning i Word och Word online

Samarbeta med Lotsen

Funderar du på hur din skola kan komma i gång med AT, utveckla hur ni jobbar med AT i klassrummet, eller hur ni kan möta en specifik elevs behov med hjälp av AT? Kanske vill ni fundera tillsammans kring hur ni själva på skolan kan arbeta utifrån de moment, reflektionsfrågor och förslag på övningar som finns på denna sida?

Lotsen symbol pratbubblor


Vill du veta mer om hur vi på Lotsen arbetar och hur vi kan vara ett stöd för er förskola eller skola?​

Läs mer om Lotsen här!
Eller mejla oss på lotsen@orebro.se​

 

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se