Gå till innehåll

Temaveckor på Kretsloppslandet

Här kan du läsa om Kretsloppslandets temaveckor.

Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009.

Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Varje år utvecklar vi i Kretsloppslandet en ny lektion kring årets tema.

Inom projektet betonas vikten av att förebygga avfall och att förhindra att avfall uppkommer från första början.

Se aktiviteter i hela Europa:
European Week for Waste Reduction – EWWR

Mer information om temaveckan kommer efter sommaren – men du får gärna lägga in en påminnelse i kalendern!

Vårt magiska vatten, årskurs 5-6, vecka 35-36

Denna temavecka genomförs inte 2024.

Temalektionen Vårt magiska vatten är ett samarbete mellan Kretsloppslandet med Örebro naturskola och ger kunskap om världens viktigaste livsmedel och viktiga pusselbitar i lärandet för hållbar utveckling.

Upplägg

Temadagen består alltså av två lektioner för klassen, 90 minuter vardera.

(A) Vårt magiska vatten är en miljölektion för åk 5-6 som har fokus på vattens otroliga egenskaper, hur vi kan tillvarata denna fantastiska resurs men också vilka utmaningar som finns runt vattenanvändning till exempel i samband med konsumtion. Tillsammans med miljöpedagogerna (se om läroplanen på hemsidan) utgår vi från Tekniska kvarnens inom- och utomhusmiljö, med utställningen Kretsloppslandet som en självklar del men även vissa moment i direkt anslutning till Tekniska kvarnen och vårt dricksvatten Svartån som rinner precis intill.

(B) Håva i vatten – vad finns under ytan? En lektion med fokus på livet i vatten och under vattenytan för åk 5-6 med Örebro naturskolas naturvägledare. Platsen för undersökningen är dammen vid Mejeriet i Karlslund, med Svartån sakta rinnande intill.

Praktisk information

90 minuter finns mellan lektionerna för att äta egen medhavd lunch i området – lämplig lunchplats anvisas senare. Efter lunch växlar klassen lektion. Hemfärd från klockan 14.

Transport

Till oss kommer man gärna gåendes eller med cykel. Vill ni i stället resa med buss till Karlslund? Ni kan ordna det via länstrafiken och deras gruppresor eller så kan ni boka abonnerad buss (år 2023 är det Bergkvara buss som gäller för Örebro kommun). Kostnaden för resealternativen är ofta snarlika – värt att jämföras. Vi kan tyvärr inte stå för busskostnader.

Denna temavecka genomförs inte 2024.

Världens skräp för årskurs 4-6

Skräp finns nästan överallt: i staden, i naturen, i havet, till och med i rymden! Plast är ett fantastiskt material men ger också det värsta skräpet, som faktiskt aldrig försvinner naturligt.

Hur påverkas djur, växter och organismer, men också vi själva av avfall som vi skapar? Varför skräpar vi människor ner och vad kan vi göra åt det? ​​

Lektionen ställer svåra frågor kring konsumtion där eleverna får hjälpa till hållbara alternativa lösningar.

Lektionen äger rum utomhus i Karlslundsområdet och tar ca 120 minuter inklusive frukt/fikapaus.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se