Gå till innehåll

Temavecka: Vårt magiska vatten, årskurs 5-6, vecka 35-36

Vatten finns överallt på jorden och i allt levande. Vattenmolekylerna är äldre än solen och är en förutsättning för allt liv. Vi undersöker vår viktigaste tillgång på planeten.

Uppdatering 2023-08-21: Årets upplaga av Vårt magiska vatten är inställt med anledning av personalförändringar och den översvämning som blivit i området.

Temalektionen Vårt magiska vatten ger kunskap om världens viktigaste livsmedel och viktiga pusselbitar i lärandet för hållbar utveckling.

I år samarbetar Kretsloppslandet med Örebro naturskola.

Upplägg

Temadagen består alltså av två lektioner för klassen, 90 minuter vardera.

(A) Vårt magiska vatten är en miljölektion för åk 5-6 som har fokus på vattens otroliga egenskaper, hur vi kan tillvarata denna fantastiska resurs men också vilka utmaningar som finns runt vattenanvändning till exempel i samband med konsumtion. Tillsammans med miljöpedagogerna (se om läroplanen på hemsidan) utgår vi från Tekniska kvarnens inom- och utomhusmiljö, med utställningen Kretsloppslandet som en självklar del men även vissa moment i direkt anslutning till Tekniska kvarnen och vårt dricksvatten Svartån som rinner precis intill.

(B) Håva i vatten – vad finns under ytan? En lektion med fokus på livet i vatten och under vattenytan för åk 5-6 med Örebro naturskolas naturvägledare. Platsen för undersökningen är dammen vid Mejeriet i Karlslund, med Svartån sakta rinnande intill.

Praktisk information

90 minuter finns mellan lektionerna för att äta egen medhavd lunch i området – lämplig lunchplats anvisas senare. Efter lunch växlar klassen lektion. Hemfärd från kl 14.

Transport

Till oss kommer man gärna gåendes eller med cykel. Vill ni i stället resa med buss till Karlslund? Ni kan ordna det via länstrafiken och deras gruppresor eller så kan ni boka abonnerad buss (år 2023 är det Bergkvara buss som gäller för Örebro kommun). Kostnaden för resealternativen är ofta snarlika – värt att jämföras. Vi kan tyvärr inte stå för busskostnader.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se