Gå till innehåll

Inspiration, länkar och tips

Här hittar du inspiration, länkar och tips som främjar miljöarbetet i förskolan och skolan.

www.globalamalen.se/Svenska FN förbundets sida med information och material om de globala målen.

www.wwf.se. En välfylld sida om miljö i stort, mycket inspiration för skolarbetet bl.a. ”ekologiska fotavtryck”.

www.naturskyddsforeningen.se/skola Bra tips för lektioner och mycket annat bra.

www.hsr.se. Håll Sverige rent arbetar mot nedskräpning för återvinning och en hållbar utveckling. Har många väl utvecklade temaarbeten.

www.avfallsverige.se. Branschorganisationen för avfall och återvinning. Läs om vad som händer på avfallsfronten. Mycket bra fakta om hur vi tar hand om vårt avfall.

www.ftiab.se. Förpacknings och tidningsinsamlingen. Det företag som har ansvar för återvinningsstationerna.

www.sopor.nuInformativ och tydlig sida med mycket information

www.sopskolan.seMycket rolig och användbar sida, där eleverna själva kan kika runt

www.el-kretsen.se. Information om var vårt elektronikavfall tar vägen.

www.mittavtryck.se. Här hittar ni undervisningsmaterial och tips på hur ni kan arbeta med miljö i förskolan och förskoleklassen.

Återvinningsguiden

Gå gärna in på www.orebro.se. Där kan ni skriva in vad ni vill sortera.

Gratis skolmaterial

Hos utbudet.se hittar du över 200 tryckta material och 600 digitala komplement. Gå till utbudet.se

www.svensktvatten.se

www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten

http://www.waterfortheworld.net/

www.ungafakta.se/varldshaven/ekologi/vatten

www.wwf.se/raddahaven

unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet Rent vatten är en mänsklig rättighet men av befolkningen i världen saknar 29 procent det (2,1 miljarder människor)...

upptackargladje.wordpress.com. Fakta om vatten och exempel på enkla undersökningar om vatten.

Filmer om vatten

https://urskola.se/Produkter/168205-Fatta-fakta-Vatten Film: Meteorologen Åsa Rasmussen berättar om vattnets tre former.

https://urskola.se/Produkter/168198-Fatta-fakta-Vattenrening Film: Hur gör människor gör för att få rent dricksvatten? Vi besöker Lovö vattenverk och träffar Johanna Ansker som berättar hur vattenrening går till.

Gratis skolmaterial

Hos utbudet.se hittar du över 200 tryckta material och 600 digitala komplement. Gå till utbudet.se

Vattnet i vardagen

På www.orebro.se hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen. Gå till www.orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se