Gå till innehåll

Giftfria barnverksamheter i Örebro: Strategi och handlingsplan

Här hittar du Örebro kommuns styrande dokument med koppling till arbetet för en giftfri barnverksamhet. Bara att ladda hem!

Giftfritt Örebro är Örebro kommuns strategi för en giftfri miljö. Strategin har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter. Här hittar du bland annat mer information om de centralfinansierade målen som är kopplade till arbetet med giftfri barnverksamhet.

Handlingsplan för giftfria barnverksamheter innehåller bland annat checklistor för hur vi kan göra för att minska barns exponering för farliga kemikalier i våra verksamheter. Dessutom finns en kunskapshöjande del om farorna med vissa produkter och motiveringar till varför en viss åtgärd är klok att genomföra.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se