Gå till innehåll

Giftfria barnverksamheter i Örebro: Fakta och inspiration

Kunskap är en bra start i arbetet för en kemikaliesmart vardag och giftfri barnverksamhet.

På den här sidan har vi samlat länkar med fakta och inspiration som kan användas för både kunskapslyftande aktiviteter och som inspiration i arbetet för en giftfri barnverksamhet.

Affischer med information om olika secondhandvaror och farliga ämnen. Pdf, 1 MB. Använd gärna affischerna som ett stöd i samtal med vårdnadshavare, eller andra, som vill skänka saker till verksamheten. Eller om ni köper secondhandvaror, för att minska spridningen av farliga ämnen. Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen i Stockholms stad 2022 och kan användas fritt i sin ursprungliga form, men får inte ändras.

Hannas hus, Kemikalieinspektionen (KEMI) – en webbplats där barn och ungdomar kan lära sig mer om riskerna med farliga kemiska produkter.

Information om plast, Stockholms stad – fakta och information om vanliga plasttyper.

Kemikaliepatrullen - YouTube, En film om kemikalier i vår vardag. Tillsammans med Kemikaliepatrullen i Örebro får barn och ungdomar lära sig om kemikalier i vår vardag. Filmen visas för skolklasser som besöker Kretsloppslandet i Örebro, men är fri att användas i utbildningssyfte även för andra.

Kemikaliesmart förskola, Stockholms stad – webbutbildningar, vägledning och goda exempel.

KEMI, Kemikalieinspektionens hemsida – den myndighet under regeringen som arbetar för att samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt och att människor och miljö inte skadas av kemikalier.

Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen (KEMI) – information, länkar och filmer om kemikalier och barn.

Operation giftfri förskola, Naturskyddsföreningen – rapporter, fakta och arbetsmaterial.

Skadliga ämnen i vår vardag, Stockholms stad – fakta och filmer om farliga kemikalier som kan innebära risker för hälsa och miljö.

Har du koll på kemikalier? - Stödmaterial för skolor från Region Örebro län.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se