Gå till innehåll

Nätverk för förstelärare inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

På den här sidan finns information om förstelärarnätverket som pågick 2015-2020

Läsåret 2019/2020

Träffen den 17/9

Fokus den 17/9 var hälsa för lärande. Vi utgick mycket från Skolverkets skrift "hälsa för lärande - lärande för hälsa". Vi fick besök av specialpedagog Marie Triumf från Lotsen som guidade oss genom begreppen. Tid gavs också till gruppdiskussioner i kompetensgrupperna

Power-point från träffen hittar du här! Ppt, 6.6 MB.

Läsåret 2018/2019

Nätverksträffar

Innehållet fokuserade på kollegialt lärande i olika former. Mycket inspiration är tagen från boken "professionsutveckling och kollegialt lärande" av Steven Katz och Lisa Ain Dack

Provläs boken här

Vi kommer under träffarna jobba gruppvis utifrån försteläraruppdragen och några huvudteman vi valt ut för att nå högre måluppfyllelse. Träffarna utmynnade i 9 stycken artiklar som publiceras i förstelärarbloggen på Pedagog Örebro.

Presentation 13 mars Ppt, 5.1 MB.

Länk till förstelärarbloggen där alla artiklar från nätverket presenteras

förstelärarnätverket

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se