Månadens forskare: Karin Alnervik

Karin Alnervik är månadens forskare. Förändringsarbete i förskolan, förskoledidaktik och praktiknära forskning inom förskolan är Karins huvudfokus. Det positiva samtalet går som en röd tråd genom Karins forskning och hon poängterar vikten av att bryta negativa mönster.

Karin Alnervik

Karin Alnervik jobbar dagligen med förskolor och hjälper dem framåt i olika pedagogiska processer. Förskolorna kan ha fastnat i en samtalskultur som lätt blir negativ och fokuserar mycket på organisation och praktiska detaljer. Karin försöker förändra synsättet:

– Det handlar om att skapa arbetsglädje och fokusera på det kollegiala lärandet för att få till en förändring. Min uppgift är att bryta de negativa samtalen och föra in ett mer positivt samtal kollegor emellan. Fokus måste ligga framåt på utveckling och de didaktiska frågorna, säger Karin Alnervik och fortsätter:

– Min forskning visar på att positiva berättelser river barriärer mellan kollegor och ger yrkesstolthet.

Att jobba med reflekterande frågor kan vara ett sätt att sätta fokus på utveckling. Det är också viktigt att fokusera på de saker som går att påverka.

– Bara en sådan sak att vi har ett ganska fattigt språk när det gäller vad barnen kan och ett betydlig rikare språk när det gäller vad barnen inte kan, säger en hel del, funderar Karin.

Stor respekt för utmaningarna

Det är dock med stor respekt Karin tar sig an utmaningarna i förskolorna:

– Många är väldigt pressade, barngrupperna blir större och det är svårt att få in personal. I det läget är det lätt att samtalen fokuserar på det negativa. Men det är jätteviktigt att det bryts. Arbetsfördelning och ett tydligt ledarskap är också viktiga delar för att få till en mer "framåtriktad" utveckling.

Karin efterlyser ett nytt sätt att se på och att jobba med kvalité inom förskolan. Positiva aspekter måste tas fram och förstärkas. Fokuset i samtalen på förskolan måste handla om arbetsglädje, små barns lärande och undervisning. Ändrar samtalen karaktär blir det med automatik också ännu mer yrkesstolta pedagoger som i sin tur leder till att fler positiva bilder av yrket målas upp och förmedlas.

Ett konkret tips till alla förskollärare skickar också Karin med:

– Sluta aldrig att förundras tillsammans med barnen. Barnen ser så mycket och är vi nära upptäcker vi så mycket positivt att ta med oss. Vi måste vara nyfikna och engagerade vuxna.

En viktig del i Karins arbete är den praktiknära forskningen. Som koordinator för alla förskoleprojekt samordnar hon kontakter mellan förskolor och Örebro universitet. Nyckeln i arbetet är att tillsammans med förskolorna reflektera över deras verksamhet och hur arbetet kan läggas upp framåt. Projekten ska utgå från verksamhetens behov.

– Ett väldigt kul och utvecklande arbete. Det jag lärt mig är att det är viktigt att göra en genomarbetad plan med alla inblandade, inte bara rektor. Arbetet måste få ta tid och det måste finnas förutsättningar i praktiken för att genomföra planen, avslutar Karin.

Karin är just nu projektledare för ett pågående praktiknära forskningsprojekt i Örebro: "Designad undervisning med digitala verktyg kopplat till lärmiljön". Projektet pågår på Leklustans förskola. Du kan läsa om projektet i en tidigare artikel på Pedagog Örebro som du hittar här.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

I bloggen: "Framtidens lärarutbildning" kan du läsa flera inlägg från Karin. Bloggen hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad: