Gå till innehåll

Huvudlärspridare, vad är det?

Jag älskar utmaningar och ville självklart ta mig an uppdraget som huvudlärspridare. Ett uppdrag som snabbt blev större än jag trodde och en riktig utmaning då hela kommunen ska med på samma digitaliserade bana.

Bild på huvudlärspridare

Hela gänget med huvudlärspridare

Unikum och Tempus är program vi har kännedom i, program som kanske börjar bli en vardag för många i förskolan. Självklart finns det utmaningar i det också och vi vill alltid framåt. Sedan fick jag höra om uppdraget som huvudlärspridare, jag som älskar utmaningar vill självklart ta mig an detta. Men vad innebar det? Vi fick en uppdragsbeskrivning och skulle köra igång.

Det står inte Unikum eller Tempus någonstans på pappret, det står bara digitalisering. Detta blev plötsligt större än jag trodde. Vi är på väg att göra förskolan mer digitaliserad. Jag arbetar i en Intraprenad som jobbat med att utveckla digitaliseringen ganska länge, för oss blir detta inte speciellt stor omställning. Men det blev ett ”wake up call” att nu ska hela kommunen med på samma bana, vilken utmaning!

  • Du ska driva de digitala frågorna och förenkla, förbättra och förnya metoder i samspel med dina kollegor.
  • Ha huvudfokus på det pedagogiska stödet som innebär att lära för att lära.
  • Handleda, samordna och erbjuda kollegialt lärande för lärspridare i ditt team.

Detta är tre punkter ur uppdragsbeskrivningen som jag fastnade för, att vara huvudlärspridare handlar om att lära för att lära, att möta objektspecialisten och se till att information och kunskap går vidare i ledet. Information/kommunikation ska flöda från enskilda förskolor med lärspridaren till Huvudlärspridare och vidare upp genom utvecklingsorganisationen till ESKA och Ledningsgruppen förskola och skola, men också det andra hållet.

Alla är vi lika viktiga i detta flöde, alla måste bidra med sin kunskap och nyfikenhet för att tillsammans ska vi kunna förändra vårt arbetssätt och inkludera digitalisering i vardagen.

Var är mitt nätverk vart vill vi komma?

Vi började med en kartläggning runt unikum och dess användnings område men även digitalisering. Vad har vi för resurser och tillgångar? Det visade sig vara väldigt spritt. Vi jobbar på olika sätt och vi har olika förutsättningar. Vi gjorde en effektkedja, en målbild var vi vill att Örebro ska vara 2022. Det är roligt att drömma! Testa, stanna upp i någon minut. Fundera om du fick drömma, hur skulle du vilja att det skulle se ut i förskolans värld om 4 år? Tiden går fort och vi är snart där men för barnen är det nästan hela deras tid i förskolan, mycket ligger i våra händer. Barnen möts av ett digitaliserat samhälle och hur kommer det att utvecklas till deras skoltid? Vad ställer det för krav på oss som faktiskt tillbringar hela dagarna med dem?

Nu går förskolan in i en ny epok men en ny läroplan. Nya ord dyker upp som adekvat digital kompetens. Vad innebär detta? I uppdraget som huvudlärspridare får jag äran att träffa lärspridare från ungefär 20 förskolor. Vilket gör att jag kan diskutera detta med personer som även de börja fundera över samma saker. I höstas när vi hade vår första träff var vi tydliga med att träffarna är våra, innehållet måste planeras utifrån vårt uppdrag, våra frågor och våra dilemman. Vi har stor användning av varandra. Frågor som tid, upplägg, hur får vi alla pedagoger delaktiga? Hur får vi alla vårdnadshavare delaktiga? Hur kommer vi helt enkelt vidare? Det är en stor diskussion.

Flertalet blev lite skrämda

Flertalet blev lite skrämda, digitalisering hur stort är det egentligen? Var har vi digitalisering? Vi har våra digitala verktyg som hjälper och underlättar vår vardag. Där vi kräver att alla är delaktiga i systemen. Sedan har vi tillfällen som kanske mer styrs av intressen. Där vill vi göra det enkelt för våra medarbetare. Vi vill skapa tillfällen att de ska se och hitta intresset för digitaliseringen. Vi får inte alltid alla med oss men kanske kan vi fånga de viktigaste, barnen!

Genom barnen och deras intressen kan vi sedan önska fånga de pedagoger som är skeptiska. Åter till frågan; Vad är adekvat digital kompetens? Hur kan denna kompetens komma in i vår vardagsverksamhet? Detta är något som nätverket kommer att diskutera. Huvudlärspridare i sina nätverk och jag tillsammans med lärspridarnätverket. Min förhoppning är att ni börjar fundera och diskutera med era kollegor på era förskolor. Ett steg i taget, våga stanna upp och fundera. Tillsammans kan vi göra detta!

/Sara Pergemo, Digitaliseringspedagog, utvecklingsledare, Klöverängen förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se