Gå till innehåll

Cannabis på schemat är ett initiativ från skolverksamheten på Maria ungdom. Utbildningsdagar, workshops, informationsmaterial och undervisningsmateterial erbjuds skolor i Örebro kommun oavsett huvudman. Sidan och materialet vänder sig främst till yrkesverksamma på högstadiet och gymnasiet.

Information

Utbildarna Bernard, Mathsarne, Gabriella och Thomas.

Utbildningsdag

Varje termin bjuds lärare i högstadiet och gymnasiet in till en utbildningsdag. Syftet med dagen är att få verktyg för att kunna implementera undervisning om cannabis i befintliga ämnen i skolan. Leder utbildningen gör Bernard Landh och Thomas Göth från Maria Ungdom samt Mathsarne Ekström och Gabriella Lundvall från Rudbecksgymnasiet.

Läs mer om utbildningsdagen i artikel på Pedagog Örebro: "Cannabis på schemat" - skolpersonal utbildades.

Riksförbundet Narkotikafritt samhälle: 8 myter om Cannabis

Narkotikapolitiskt center: Informationsmaterial om fördelar och nackdelar kring legalisering av Cannabis

Undervisningsmaterial

Elevfilm – Någonstans i Örebro

Diskussionsfrågor till filmen”Någonstans i Örebro”

Innan ni visar filmen tala med fördel om syftet som är att upplysa eleverna om att våga ta hjälp där man själv eller någon kompis tar droger. Använd gärna diskussionsfrågorna och visa eleverna dem innan filmen och låt sedan eleverna diskutera dem i mindre grupper efter filmen. Lyft sedan om möjligt frågorna i helgrupp.

  • När kan det bli ett problem att ta drogen cannabis?
  • Vad säger filmen om vilka negativa konsekvenser man kan få av att röka cannabis?
  • Om du eller någon annan tar droger vilken vuxen kan du vända dig till?
  • Vad kan hindra från att söka hjälp?

Kontakt: Cannabis i skolan

Bernard Landh, skolverksamheten, Maria ungdom

019-214947, bernard.landh@orebro.se

Thomas Göth, skolverksamheten, Maria ungdom

019-214931, thomas.goth@orebro.se

Gabriella Lundvall, Rudbecksgymnasiet (undervisningsmaterial)
gabriella.lundvall@orebro.se

Fakta Maria ungdom

Du som är mellan 13 och 25 år och har frågor eller problem kring alkohol och/eller droger kan få hjälp och stöd hos Maria ungdom Örebro. Även föräldrar kan kontakta oss för råd och stöd.

Maria ungdom erbjuder kostnadsfri rådgivning, behandling i form av enskilda samtal och familjesamtal. Maria ungdom har en bred kompetens och vi som arbetar här är kuratorer, sjuksköterska, överläkare och en samordnare. Örebro kommun driver verksamheten tillsammans med Region Örebro län.

Maria Ungdom har också en skolverksamhet som vänder sig till dig som är 13–19 år, eller förälder till en tonåring. Här kan du utan registrering få information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol och droger.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se