Dagens digitala tips: Powerpoint – ett välkänt verktyg med flera användningsområden

Microsoft har kört Powerpoint sedan 1987, men det är inte alltid man tänker på vilket flexibelt verktyg det är – inte bara för att skapa föreläsningsunderlag i punktform. Det har flera funktioner som kan användas för att presentera information på olika sätt. 

I det här inlägget beskrivs några sätt att använda Powerpoint som du kanske inte har tänkt på innan.

För elever som behöver alternativ för att visa vad de kan

Powerpoint erbjuder sätt för elever att redovisa kunskap eller att arbeta med läs- och skrivrelaterade aktiviteter när det svårt att skriva.

Under fliken Infoga finns möjlighet presentera med foto, video och ljud. Eleven kan använda eget material eller hämta från webben. Ljudinspelningar kan göras direkt i Powerpoint. För den som vill jobba mer med ljud är gratisprogrammet Audacity ett roligt alternativ. Det kan hämtas i Software center. Under menyn Design – Designidéer finns mallar som enkelt ändrar presentationens utseende. Det kan vara motiverande i sig!

På det här sättet kan elever erbjudas en likvärdig möjlighet att till exempel skriva en saga, artikel eller faktatext, att argumentera för en sak eller att spela in svar på frågor. Innehåll och texttyp är detsamma, men presentationsformen en annan.

För pedagoger att skapa tillgängligt lärmaterial

  • Former, ikoner, foto, video, ljud
  • Animationer för att levandegöra, bibehålla fokus, skapa krokar för minnet och för att förtydliga
  • Hyperlänkar inom eller ut ur presentationen.
  • Skärminspelningar för instruktion.

Förslag på användning:

Egna ljudböcker (bild, text och ljud), steg-för-steg-instruktioner, läromedel i multimediaformat (text, foto, video, ljud, länkningar), inspelade ordförklaringar till text, frågeformulär med ljudinspelning som svarsalternativ för eleven.

Skapa material för utskrift

I Powerpoint är man mer fri att arbeta med grafiska element som foton och former än i exempelvis Word. Därför kan Powerpoint vara ett alternativ för att skapa visuellt material såsom affischer, reklamblad och informationsgrafik. Om du inte vill använda det liggande orienteringsläget som är standard i Powerpoint kan du ändra det under menyn Design. Leta upp undermenyn Bildstorlek och välj Anpassad storlek. Där kan du ändra läget till stående och anpassa bildstorleken för utskriften.

Vill du arbeta ännu mer med mallar och design är gratisverktyget Canva.com ett roligt alternativ. Det har du också kunnat läsa om under lucka nummer 8.

/Louise Kjellson, logoped Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: