Dagens digitala tips: Mot alla odds

Spelet mot alla odds ökar förståelsen för och kunskapen hos skolelever om flyktingar. Spelet kommer från UNHCR och det finns färdiga lärarhandledningar att ladda ner.

I spelet får vi följa en ung människa på flykt från förtryck i hemlandet till en ny tillvaro i ett annat land. Till alla spelmoment finns lärarhandledningar med bland annat bakgrundsfakta, övningar och diskussionsfrågor. Till detta finns också en faktawebb där elevrna kan få fördjupade kunskaper och se filmade inslag.

Spelet innehåller tre delar: Krig och konflikt, Gränsland och Ett nytt liv. Lärarhandledning, länkar och faktawebb finns till alla tre delarna. I spelet finns också ett kunskapstest som eleverna kan göra.

Mot alla odds är användbart i flera ämnen och går att använda i flera årskurser.

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: